Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΔΕΣ: « ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ, ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»


O Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, κ. Γ. Δέδες, κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2013, εισηγήθηκε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Οργανισμό Κτηματολογίου Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και την ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. με στόχο την προώθηση, ενός πρωτοποριακού για τα ελληνικά δεδομένα, Αναδασμού στο Φενεό Κορινθίας.

Η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη που απέσπασε το θετικό σχολιασμό όλων των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου που τοποθετήθηκαν επί του θέματος, έγινε δεκτή και υπερψηφίστηκε,  σηματοδοτώντας τη ριζική αλλαγή και βελτίωση του πρωτογενή τομέα παραγωγής και το άνοιγμα των διαδικασιών για την εφαρμογή ενός πιλοτικού μοντέλου υλοποίησης αναδασμού, που ξεκίνησε ήδη στην ορεινή Κορινθία και συνδράμει στην επανάκαμψη της νέας γενιάς στην αγροτική ζωή. Η ιδιαιτερότητα που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο αναδασμό που φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο για τον εκσυγχρονισμό των αναδασμών στην Ελλάδα,  είναι η συνέργεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου με αναγνωρισμένου κύρους επιστημονικούς φορείς όπως το ΤΕΕ και ο ΟΚΧΕ που θα συνεπικουρήσουν το έργο της Περιφέρειας, παρέχοντας τεχνογνωσία και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Κατά την εισήγησή του, ο Αντιπεριφερειάρχης περιέγραψε τον αναδασμό ως αναδιανομή μιας συνήθως πολυτεμαχισμένης αγροτικής γης, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση πραγματοποιείται με εκούσια συμμετοχή των αγροτών. Οδηγεί, όπως τόνισε ο κ. Δέδες, σε ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση του γεωργικού προϊόντος που παράγεται στην περιοχή, σε βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, σε ορθολογικοποίηση των δαπανών, αύξηση των αγροτικών εισοδημάτων, στην προώθηση πρακτικών αλλαγής θέσης καλλιεργειών αντί της μακροχρόνιας μονοκαλλιέργειας, στην καλύτερη αξιοποίηση εδαφικών και υδατικών φυσικών πόρων, στον καλύτερο σχεδιασμό και υλοποίηση εγγειοβελτιωτικών και οδικών έργων και λήγει με την οριστική απόδοση τίτλων στους αγρότες.

 Το πρώτο κύριο χαρακτηριστικό του είναι πως θα εκτελεστεί με την πιο σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία που διαθέτει η χώρα μας. Ειδικότερα, θα αποτελέσει τον πρώτο αναδασμό στη χώρα βασισμένο σε αεροφωτογράφιση και σε ορθοφωτοχάρτες μεγάλης ευκρίνειας για την περιοχή, που θα δημιουργήσουν ένα ψηφιακό υπόβαθρο μεγάλης ακρίβειας. Το δεύτερο καινοτόμο στοιχείο, σύμφωνα με τον κ. Δέδε, είναι η προώθηση ηλεκτρονικής συναλλαγής και παροχής ψηφιακών πληροφοριών προς τους αγρότες και προς αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθεί η συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας με το Δήμο Σικυωνίων, αξιοποιώντας το ΚΕΠ της περιοχής της Γκούρας. Με την προώθηση της διαδικασίας και τη διευθέτηση του γραφειοκρατικού της μέρους από το ΚΕΠ, επιχειρείται η παράκαμψη χρονοβόρων διαδικασιών και η εξασφάλιση εξυπηρέτησης με υπηρεσία «μίας στάσης» των ιδιοκτητών των γεωτεμαχίων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω προωθούμενο πρόγραμμα.  Το τρίτο χαρακτηριστικό του αναδασμού είναι πως η συνεργασία με το ΤΕΕ θα επιφέρει προτάσεις για αλλαγές στο παρωχημένο θεσμικό πλαίσιο για τους αναδασμούς στην Ελλάδα, ώστε να προωθηθούν οι θεσμικές και διοικητικές ρυθμίσεις, με τροποποίηση της υπάρχουσας Νομοθεσίας, προκειμένου η διαδικασία των αναδασμών να μετατραπεί σε ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης για τον πρωτογενή τομέα.

Από την άλλη πλευρά, ο Πρόεδρος του ΟΚΧΕ, κ. Γ. Μουτεβελής, κατά τη δική του τοποθέτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τόνισε πως ο αναδασμός πρόκειται να διενεργηθεί με τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικά τρόπο. Θα δημιουργηθεί ενιαίο χαρτογραφικό υπόβαθρο από τον ΟΚΧΕ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για τον αναδασμό, αλλά και για πιθανές μελλοντικές χωροταξικές πολιτικές, αφού τα αποτελέσματά του θα είναι εντάξιμα στις προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Μουτεβελής ανακοίνωσε πως ο ΟΚΧΕ έχει πάρει την πρωτοβουλία να καλύψει την Περιφέρεια Πελοποννήσου με αεροφωτογράφιση, προκειμένου να παρέχονται οι αεροφωτογραφίσεις στους πολίτες, αλλά και να δημιουργηθεί το χαρτογραφικό υπόβαθρο για όποια άλλη μελλοντική αναπτυξιακή επιλογή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.


Εκπρόσωποι των τριών συνεργαζόμενων φορέων στη δράση εξέδωσαν τις ακόλουθες δηλώσεις για το θέμα:

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, Γιώργου Δέδε:
 Με τη βοήθεια του ΟΚΧΕ και του ΤΕΕ προωθείται μια πρότυπη διαδικασία αναδασμού στον Φενεό Κορινθίας, η οποία πρόκειται να αποτελέσει μοντέλο συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και θεσμικών φορέων προς όφελος των πολιτών της Κορινθίας και της τοπικής οικονομίας. Η πρακτική αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος των τριών φορέων μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει οδηγό και για άλλους φορείς, ώστε μέσα από ευέλικτες συνεργασίες να επιλύονται ζητήματα που διαφορετικά θα ταλαιπωρούσαν επί χρόνια, ή και δεκαετίες ακόμα, τους πολίτες κρατώντας δέσμιες τις τοπικές κοινωνίες σε ένα τελματωμένο παρελθόν.

 Δήλωση Προέδρου ΟΚΧΕ, Γιώργου Μουτεβελή:
Η καλή και αποτελεσματική συνεργασία Περιφέρειας Πελοποννήσου, ΟΚΧΕ  και ΤΕΕ συνιστά ενδιαφέρον παράδειγμα σύγχρονου και αποδοτικού δημόσιου μάνατζμεντ. Τα όσα προκύψουν από το εγχείρημα εκσυγχρονισμού των διαδικασιών αναδασμού με σημείο αιχμής τον Φενεό Κορινθίας πρέπει πολύ σύντομα να αποκτήσουν θεσμικό χαρακτήρα που θα αποτελεί μοντέλο και, ουσιαστικά, θα αντιμετωπίζει τέτοιου τύπου ζητήματα, με τρόπο που να δίνονται σημαντικές δυνατότητες καλά σχεδιασμένης ανάπτυξης, υπό το πρίσμα της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, καθώς πρόκειται για τομέα έργων που έρχονται για  να μείνουν και να αποτελέσουν οδηγό επιβίωσης και προόδου τόσο για τις σημερινές γενιές όσο και για αυτές που τις ακολουθούν. Ήδη,  ο ΟΚΧΕ έχει αποδείξει έμπρακτα ότι οι αποδοτικές συνεργασίες με στόχο την ανάπτυξη αποτελούν βασική προτεραιότητά του σε κάθε μεγέθους και φάσματος δράσεις.

 Δήλωση Προέδρου ΤΕΕ, Χρήστου Σπίρτζη:
Η συνεργασία των συγκεκριμένων φορέων εντός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων τους είναι ξεκάθαρο ότι αποδίδει παραγωγικούς καρπούς, όταν γίνεται με γνώμονα την επιστημονική γνώση, την εκ των προτέρων καλή θέληση-βούληση για την επίλυση των προβλημάτων όλων των εμπλεκόμενων πλευρών και την προώθηση σύγχρονων δράσεων τοπικής ανάπτυξης για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Το ΤΕΕ, ως εντεταλμένος θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας σε διευθέτηση ζητημάτων τεχνικής φύσεως, ανταποκρίθηκε από την πρώτη στιγμή στο κάλεσμα για συμβολή με το ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία του στο σχεδιασμό και υλοποίηση του αναδασμού στον Φενεό Κορινθίας ως μια δράση που θα συμβάλλει δραστικά στον εκσυγχρονισμό των απαρχαιωμένων νομικών πλαισίων και προβλέψεων του αναδασμού και στη μετατροπή του σε ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης, σε μια στιγμή που η χώρα συνεχίζει στην ύφεση και τις παθογένειες της.

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ