Σάββατο 4 Μαΐου 2024

Εν αρχή ην ο Λόγος…

 https://www.antiochpatriarchate.org/images/Icons/b663d6bd99e6ccfea2dea695f67d112d.jpg 

Το Ευαγγέλιο που διαβάζεται όταν… οι περισσότεροι έχουν φύγει από τους ναούς μετά το “Χριστός Ανέστη”, το βράδυ της Ανάστασης, αποτελεί και τον πρόλογο στην ανάγνωση και κατανόηση του μεγάλου μυστηρίου του Χριστιανισμού.
Κατά Ιωάννην, λοιπόν:
“ΕΝ ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. 
2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. 
3 πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν. 

Ο οβελίας και οι προφητείες του – Πώς να διαβάσετε τη σπάλα στο αρνί

Ο οβελίας και οι προφητείες του – Πώς να διαβάσετε τη σπάλα στο αρνί  

Από τους πρώτους εορτασμούς του Πάσχα -ή Λαμπρή κατά το ελληνικότερο- τα πρωτοχριστιανικά χρόνια, «βασιλιάς» του πλούσιου τραπεζιού είναι το αρνί και μέρος της παράδοσης η ωμοπλατοσκοπία, δηλαδή η πρόγνωση των μελλούμενων «διαβάζοντας» την σπάλα του οβελία.

Η ρίζα της ωμοπλατοσκοπίας φτάνει στην αρχαιότητα και η απρόσκοπτη συνέχισή της στο Βυζάντιο περιγράφεται σε σύγγραμμα του 11ου μ.Χ από τον Μιχαήλ Ψελλό :«Ζωήν μεν και θανάτου, κρίσιν εν τη εξοχή της ράχεως έχουσιν. Και εάν μεν αύτη   εκατέρωθεν εστί λευκή και καθαρά, ζωής εντεύθεν λαμβάνουσιν σύμβολα εάν κεχρισμένη θανάτου τεκμήρια».

Επανέναρξη διελεύσεων πλοίων από τον Ισθμό της Κορίνθου