Τρίτη 9 Απριλίου 2024

Φλωρίδης: Με την ενοποίηση ειρηνοδικείων - πρωτοδικείων κερδίζουμε σχεδόν δύο χρόνια στις δικαστικές αποφάσεις Από τις 16 Σεπτεμβρίου θα ισχύσει ο νέος δικαστικός χάρτης

 floridis-dikastikos_xartis 

Ιστορική στιγμή για την κυβέρνηση χαρακτήρισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γεώργιος Φλωρίδης, την τομή που επέρχεται στην Δικαιοσύνη από την εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη που η υλοποίησή του, ξεκινάει από το νέο δικαστικό έτος 16 Σεπτεμβρίου 2024.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Φλωρίδης, ο νέος δικαστικός χάρτης είναι η μεγαλύτερη τομή από τη σύσταση του Ελληνικού κράτους και μετά από 104 χρόνια λειτουργίας των Ειρηνοδικείων, εντάσσονται στα Πρωτοδικεία.

Η αρχαιότερη βιβλιοθήκη της Ελλάδας βρίσκεται στην Πελοπόννησο