Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020

Ο Λάρσον έστειλε τον Άρη στους «4» του Κυπέλλου

Ατρόμητος - Άρης 0-1: Ο Λάρσον τον έστειλε στους «4» (highlights)
Με γκολ πλασέ  του Λάρσον στο 15΄,  ύστερα από πάσα του Μπρούνο Γκάμα, ο Άρης νίκησε 1-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος
Ο Άρης βρήκε νωρίς το γκολ που ήθελε και πήρε τη νίκη-πρόκριση από τον Ατρόμητο, που για ένα ακόμη ματς παρουσιάστηκε λίγος στο κυνήγι ενός στόχου. 

Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ: Πώς θα γίνονται οι προσλήψεις -Ποιες «απεμπλέκονται» από το ΑΣΕΠ (ν/σχ)

Με το προωθούμενο ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ του υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τροποποιήσεις Κώδικα Ιθαγένειας, Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης», που παρουσίασε προσφάτως στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, και το α’ μέρος του νομοθετικού κειμένου έχει δημοσιεύει η aftodioikisi.gr ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας των ΟΤΑ και, μεταξύ άλλων, εισάγεται ο θεσμός των «Αναπτυξιακών Ανώνυμων Εταιρειών ΟΤΑ» (άρθρο 3), που αντικαθιστά τις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων.
Με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου για τις προσλήψεις του προσωπικού των Αναπτυξιακών Εταιρειών ΟΤΑ περιγράφεται και ο τρόπος που θα γίνονται οι προσλήψεις προσωπικού από τις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες των ΟΤΑ. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, προβλέπεται πως το έκτακτο προσωπικό, δηλαδή οι εργαζόμενοι με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ή με Συμβάσεις Έργου, δεν θα προσλαμβάνεται με το ΑΣΕΠ αλλά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Σχετικά με το τακτικό προσωπικό προβλέπονται και αποσπάσεις από τον οικείο Δήμο.
Αναλυτικότερα, οι προβλέψεις του άρθρου 3 (παρ. 4) :
α. Το προσωπικό των Αναπτυξιακών Οργανισμών διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. Το τακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται για την κάλυψη θέσεων βάσει κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας (ΚΕΥ), που εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, και με τον οποίο καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενική Διεύθυνση και επιμέρους Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Στον ΚΕΥ προβλέπεται υποχρεωτικά Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Η στελέχωση των θέσεων του ΚΕΥ με τακτικό προσωπικό γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 και επόμενα του ν. 2190/1994 (Α’ 28).
β. Το έκτακτο προσωπικό που απαιτείται κάθε φορά για την εκτέλεση του αντικειμένου που αναλαμβάνουν, προσλαμβάνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για όσο χρόνο διαρκεί το εκτελούμενο πρόγραμμα ή η σύμβαση, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 3 παρ. 4, 5 της υπ’ αριθμ. 53266/2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1877). Οι προσλαμβανόμενοι κατά τα προηγούμενα εδάφια με συμβάσεις ορισμένου χρόνου θεωρείται ότι καλύπτουν τις ανάγκες του προγράμματος ή σύμβασης για την εκτέλεση των οποίων προσλήφθηκαν, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των προηγούμενων εδαφίων, ασκεί τις αποφασιστικές αρμοδιότητες που προκύπτουν από τα καθήκοντα που του ανατίθενται. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου είναι επίσης δυνατή η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον οι δαπάνες που προκύπτουν θεωρούνται ως επιλέξιμες δαπάνες του εκτελούμενου προγράμματος ή σύμβασης. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται μόνον η απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα από την αρμόδια αρχή ή η υπογραφή της σύμβασης, από την οποία τεκμαίρεται ότι δεν υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά ή εγκριτικές αποφάσεις.
γ. Για την επικουρία του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τον κανονισμό της περίπτωσης α’ μπορεί να συνιστάται μία (1) θέση ειδικού συμβούλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης και αναπτυξιακής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο ειδικός σύμβουλος προσλαμβάνεται με απόφαση του προέδρου. Η σύμβαση εργασίας λύεται με την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του προέδρου από το αξίωμα του.
δ. Η κάλυψη κενών θέσεων που προβλέπονται στον ΚΕΥ, μπορεί να γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4257/2014 (Α’ 93), καθώς και με απόσπαση υπαλλήλων Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι κατέχουν τουλάχιστον τριετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στη διαχείριση, παρακολούθηση και διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή σε τεχνική υπηρεσία φορέα που ασχολείται με την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, κατόπιν πρόσκλησης της ενδιαφερόμενης εταιρείας με την οποία προσδιορίζονται ο αριθμός των θέσεων και τα προσόντα των υποψηφίων. Η απόσπαση έχει διάρκεια δύο (2) ετών με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Η μισθοδοσία του αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει τον φορέα προέλευσης.
ε. Κατ’ εξαίρεση, ο γενικός διευθυντής και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Η θητεία τους ακολουθεί τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου και μπορεί να ανανεώνεται. Ως Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών ορίζονται πτυχιούχοι μηχανικοί πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, με ελάχιστη προϋπηρεσία πέντε (5) ετών στο γνωστικό τους αντικείμενο.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΔΩ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Της Λέττας Καλαμαρά 

Αιρετική η άποψη του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κουρουμπλή για τους χιλιάδες ξεριζωμένους Έλληνες από τα Μικρασιατικά Παράλια και εξαθλιωμένους στις πορείες θανάτου στην ενδοχώρα των Οθωμανών. Οι συνθήκες εξόδου αυτών των μαρτύρων της ελληνικής ήττας του Στρατού μας υπήρξαν τραγικές και κατεγράφησαν σε διηγήματα που αποτύπωναν τις θηριωδίες των ορδών του Κεμάλ.

Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ: Πώς θα γίνονται οι προσλήψεις -Ποιες «απεμπλέκονται» από το ΑΣΕΠ (ν/σχ)

Με το προωθούμενο ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ του υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τροποποιήσεις Κώδικα Ιθαγένειας, Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης», που παρουσίασε προσφάτως στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, και το α’ μέρος του νομοθετικού κειμένου έχει δημοσιεύει η aftodioikisi.gr ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας των ΟΤΑ και, μεταξύ άλλων, εισάγεται ο θεσμός των «Αναπτυξιακών Ανώνυμων Εταιρειών ΟΤΑ» (άρθρο 3), που αντικαθιστά τις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 94 ατόμων σε Εφορείες Αρχαιοτήτων και μουσεία (προκηρύξεις)

 
 Ξεκίνησε το μπαράζ προσλήψεων από Εφορείες Αρχαιοτήτων και Μουσεία σε όλη τη χώρα. Οι προσλήψεις αφορούν κυρίως προσωπικό φύλαξης-πληροφόρησης, εγκρίθηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού και οι προκηρύξεις είναι υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.
Δείτε ποιες προκηρύξεις «τρέχουν» κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους.

Τέλη Μαρτίου η νέα κοινωφελής για 36.500 προσλήψεις. Επιβεβαίωση aftodioikisi.gr


Στα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας – που επιβεβαίωσαν πλήρως το αποκλειστικό ρεπορτάζ της aftodioikisi.gr – θα εκδοθεί η προκήρυξη για την νέα κοινωφελή εργασία που αφορά την πρόσληψη 36.500 ανέργων σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και σε 37 υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.

Κυκλοφόρησε από το Μεταίχμιο η νέα έκδοση του μυθιστορήματος «Μάρτυς μου ο Θεός» του Μάκη Τσίτα, που έλαβε το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014

https://www.politeianet.gr/components/com_virtuemart/shop_image/product/53EB3A78F225D390BB837453B0D2EB86.jpg
Μάκης Τσίτας
Μάρτυς μου ο Θεός
Σελίδες: 280, Τιμή: 15,50 €, ISBN: 978-618-03-2296-5
Εκδόσεις Μεταίχμιο


Κυκλοφόρησε από το Μεταίχμιο η νέα έκδοση του μυθιστορήματος «Μάρτυς μου ο Θεός» του Μάκη Τσίτα, που έλαβε το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014.
Το βιβλίο κυκλοφορεί σε 12 γλώσσες, μεταφέρθηκε στο θέατρο και παίχτηκε για 5 χρόνια σε όλη την Ελλάδα.

Γ. Ψυχογιός (Ερώτηση): Να δοθούν άμεσα οι επιχορηγήσεις στις Αθλητικές Ομοσπονδίες και τους φορείς.Την καθυστέρηση στην κατανομή των πιστώσεων οικονομικού έτους 2020 για Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες και εποπτευόμενους φορείς φέρνουν με ερώτησή τους στη Βουλή 30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Κορινθίας Γ. Ψυχογιός.
Στο πλαίσιο ενίσχυσης και ανάπτυξης του ερασιτεχνικού αθλητισμού, η Πολιτεία επιχορηγεί σε ετήσια βάση τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες και τους εποπτευόμενους, από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, φορείς, μέσω του

Χρονια πολλα ραδιοφωνο

Επιστολή Φορέων Λουτρακίου


Αποτέλεσμα εικόνας για Τουριστικά Γραφεία Λουτρακίου
 Περιγραφή: cid:image001.png@01D39459.71389490Αποτέλεσμα εικόνας για Συλλόγου Επισιτιστικών «Ξένιος Ζευς»

Με μεγάλη απογοήτευση, οι φορείς και ιδρυτικά μέλη του Τουριστικού Οργανισμού Λουτρακίου, διαβάσαμε τις απόψεις της Δημοτικής Παράταξης «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ»  με επικεφαλής  τον κ. Καραπανάγο για την σύσταση νέου τουριστικού γραφείου  από τον Δήμο με την πρόσληψη έμπειρου Μάνατζερ για τη διαχείριση των θεμάτων τουριστικής προβολής.

Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου - Το πρώτο ραδιόφωνο στον Κούτο ( Ορεινό Χελυδόρι) 58 χρόνια πριν, καλοκαίρι του 1962

              
Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου η 13η Φεβρουαρίου και ένας έρωτας που κρατάει χρόνια και συντροφεύει κάθε μας βήμα, είτε για ενημέρωση, είτε για διασκέδαση, έχει σήμερα την τιμητική του. Για τους φανατικούς των ερτζιανών, είτε πίσω από τα μικρόφωνα, είτε μπροστά στα μεγάφωνα είναι ημέρα γιορτής! 
 Στη φωτογραφία τo πρώτο ραδιόφωνο που λειτούργησε στο Κούτο το καλοκαίρι του 1962 στα Μπουζέικα , Το χωριό ηλεκτροδοτήθηκε εκείνη την εποχή πρώτο και μετά η Ζάχολη.

 Τα καλοκαίρια το χωριό γέμιζε από κόσμο που ανέβαιναν για παραθέριση... 
 Τα δύο πρώτα ραδιόφωνα το ένα το δικό μας και το άλλο στο σπίτι του τότε προέδρου του χωριού , έπαιζαν στη διαπασών και τα άκουγαν  2 χλμ μακριά  ως στα Κατσέικα και κάτω έως τα Ψυχογέικα.   Ποίος δεν θυμάται τον Αγκόπ που μετέδιδε ο τότε ραδιοφωνικός σταθμός της Κορίνθου, την ώρα των ακροατών του ραδιοσταθμού του Αιγίου και άλλων ραδιοφωνικών σταθμών όπως οι σταθμοί της Ιεράς πόλεως του Μεσολογγίου, του Αγρινίου ,αργότερα οι 2 ραδιοσταθμοί της Ναυπάκτου, της Φωκίδας και φυσικά  το Εθνικό πρόγραμμα του τότε ΕΙΡ, το Δεύτερο με τις προσφερόμενες εκπομπές του , το Τρίτο Πρόγραμμα και τον Κεντρικό ραδιοφωνικό σταθμών των Ενόπλων Δυνάμεων , τους ραδιοσταθμούς της Λάρισας της Θεσσαλονίκης , της Κέρκυρας (ΒΔΕ) ,του Βόλου, της Ζακύνθου, της Πάτρας και της Χαλκίδας...
Φυσικά ακούγαμε και τους σταθμούς της Τρίπολης καιι των Σερρών που για ένα διάστημα εξέπεμπαν  από τα βραχέα κύματα. Την νύχτα ακουγόντουσαν αρκετοί σταθμοί όπως του Πύργου , της Αμαλιάδας, της Ρόδου, των Χανίων, της Κομοτηνής της Φλώρινας και άλλοι. Τοπικά είχαμε και ραδιοσταθμούς στο Δερβένι, στο Ελληνικό (Λούζι) και στο Ξυλόκαστρο...
Όλα αυτά  τα ακούγαμε στα μεσαία και στα βραχέα κύματα. μετά περάσαμε στα FM  και εν συνεχεία στο διαδίκτυο  και σε άλλες μορφές ραδιφωνικής εκπομπής και μετάδοσης...

13 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου

Σήμερα, 13 Φεβρουαρίου, γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου! Στις 13 Φεβρουαρίου του 1946 ιδρύθηκε το Ραδιόφωνο των Ηνωμένων Εθνών από τον ΟΗΕ. Μπορεί να έχουν αλλάξει οι εποχές, αλλά το ραδιόφωνο θα έχει πάντα τη μαγεία του
Σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας Ραδιοφώνου είναι ο εορτασμός του ραδιοφώνου ως Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας, η βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των ραδιοφωνικών οργανισμών και η ενθάρρυνση τόσο των μεγάλων διεθνών δικτύων, όσο και των τοπικών ραδιοφώνων, να προωθήσουν την πρόσβαση στην πληροφόρηση και την ελευθερία της έκφρασης στα ερτζιανά.

Βουλή: Ψηφίστηκε η αύξηση του Κοινωνικού Μερίσματος και η μείωση του ΦΠΑ στα αντικαρκινικά φάρμακα


Με τις θετικές ψήφους ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και Κινήματος Αλλαγής, υπερψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο με το οποίο κυρώθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «για την αύξηση του ποσού του κοινωνικού μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων» (Α΄ 212) και άλλες διατάξεις». Αρνητική ψήφο έδωσε το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση, ενώ «παρών» δήλωσε το ΜέΡΑ25.