Κυριακή 8 Μαρτίου 2020

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΕΡΟΥΣ


Της Λέττας Καλαμαρά 

Σε έναν πόλεμο χωρίς σφαίρες, κεκαλυμμένο προφανώς, βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ.Αλκιβιάδη Στεφανή και ο πόλεμος απαιτεί τους ικανότερους για να επιβιώσει και να αναγεννηθεί το Έθνος μας. Ημέρα Κρίσης των Ενόπλων Δυνάμεων η αυριανή, Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 και οι Αρχηγοί Φλώρος, Λαλούσης, Πετράκης και Μπλιούμης καλούνται να επιλέξουν τους ικανότερους μεταξύ αξίων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν και να νικήσουν έναν πολύ ύπουλο εχθρό. Έναν εχθρό που εργάστηκε για πολλά χρόνια υποχθόνια ώστε αφενός να διαβρώσει τον εθνικό κρατικό μηχανισμό στον πυρήνα του και αφετέρου να προωθήσει τον εχθρό στα σωθικά της Ελλάδας, βασιζόμενος στα πάθη των συνεργατών του και τη δύναμη του χρήματος.

Τώρα μέτρα για τον Κορονοϊό. Να συζητηθούν στο ΠεΣυ της Τετάρτης

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAASYAAACrCAMAAAD8Q8FaAAABsFBMVEX////+/v4AAADaJR7aJRr7//7///38/Pz//f//+//6/////fr+//r8/v9YWFjf3t6BgYEeGhcQEBDY1tIhGBdfX18UDQ8cGBXKx8gGAAA2NDUcERUSAAd7eHnk5OTTz8xWUlC0sK3x8fEaGhpvbm/WJx4cEQ7///UcHBw8PDzKxsjcJBq/vLkUBQAMBQD09PQsKCnEAAD/9O2ZmZlMTEzNFwD96ubhIB7SEgDZJSXeIxLCKSDSKRn3//KqAAD/8/KTk5MiGBxrZ2T61tDv2tzLVVvUoqXgxb7/8OHAQzrstbXmko26X1LUhYPMcnDQm5b0y8jurqrJMja/GBfNcWnXsabeWlnQSEmrDRD+z8XDL0T+4+vPX2rlkpnMYVTAVlbMSzXVQT3pknu8NCLibGXngnK9RkSzVlfKd2zyvsS6LjW1NB2+ABbpDxPYOTC6op3FiIPloZXXjJOyf3HmUkvuSD/Wsq/zgXa6aW22h4brrZjHWEqqOzvndnv1kpO4WWb3zbXmyczvpazz0NilJSL/v7mbSEGuNETTiHTjZVL73cjoPCzhipXFUjzHk4ToprVQvSABAAAdW0lEQVR4nO2djV/b1rnHz5H1enSEsQM2hmDAIIwrsLHBli0r4cVZAiZ2MIYRLh1pbhtKWJJberssW7JuXZvdtdvu/ZfvcyTZyLxk62etaYN/TYMty5LOl+d5zvOcc6Qg1FNPPfXUU0899dRTTz311FNPPfXUU0899dRTTz395ISd/3p6t7Cjq76Kn7x6mN4pjKlKBYxFKmgSVaUeqQuliFSWKVbUWwSrIKJd9RX9FIUlgSgKWJRE9u8oiiwIV31FP0lRSoggCoJAK7+4K8sKVeRWhMItXe0V/iREmcvl7mGytp6tEiG3puEepvMCTGJy434S1fLFKlmqP0DaKSYP1dVe4VVLBv9SFEGRK9mPcwVbt/8u1rJ18EFBUQghIqUsoMvy9cYkYhmr4HEU1YrZzUYxENjaKJvNTXSLMk8EUpXt+xUJC/JVX+mVSqTMlpI7yVzZ4n+5a5kmzxu8Ua7dAUwKGNTmVtE6zFGiXPWVXqEg5BCiaGTz4du9oskbAQMQ2QHbNv9jX9GwrJHKsWEZHwKua45JvlMQtF9ZzS3TsOEPb/N6AP40FEXcvCvkDooW36xCALvOTgfGtPRoq6puFK1SwNIDAZ3n+YBhWes5olTtj5IbWXBDew1i+PUO4Zq6bmUfvwB/C/ABRwDLel4TyN7Hlv6fH9u6YTbXiMwKvmtMShAPLJ6h8alkF6to82PbLmWZgenZPUGQrnfqJNBG1uyAxOufPPmmUNh6HtDNgMk+s8qPvobE6ZpiYu3GmlDZCjCXO8Vkb9z/du8gb9nMA8GcDN4qPkpq1xkTQoTW9A5MRuDLQ6NZ0m2edzhBx8c39+g1tiaEJBmRSpPnO5yu/qTIB0o6xCyTmRP81UCyKmLxqq/4KkQElZDCp1UV/d3gHQVYIDL1wNbeNyazI761fWtJJnIyCXn59Qvk0HupwtJW9sOlAtQpDg5XNl+rQroEOaaHqbRNNSJf0xEVUVIeJHOPLaueW/djsvJWc7Oet8DnAh6mo+R+DhJx1TWnq77wrskxChE/vV17W7Yt45cv+FNM/O7B8bNff3cAEVwvudvN8tazZx9mJKxg6TrZlNNOjW4/15uQDECItl1MrFcr1lRl7+DTymEJ8kxnM9Qupmk8LuRUpAnXiJIIpT/GQm79uWGCrZhOKWc41mS/yB7Kd++pd/9rsxloWZNtA8dAeffRZ/dySIQeD1+LUTqRKtrL+ubbplkyLL5UCpRKzKbAsKz1wsnDpc+zH+7fUet5u+TPzs3sSfWzo/++p4qCIAMn4X2foxJVOXlQzOqWoYOhfPHFb/5W0qF/g2w7v0PVe+TPRb5cTe5k/UlngM+eJKmoVnY+e5lDmiZS+r6nUaJE1j62oCsDMoHSF1vACvo02yhZ2cJOvbK2nbeKzb82mrY/69QbIpElmYjJe7/7CqlUfM/jE0QlApm3XgJGed4slb8t81DjGvpWs2iv/TXbZG9tUy+XbMs/bNBQNVnQqKAp6su7OUoIueqW/KhyBnarRb1k84+/PMwa+uPflgOlgPns7dOjT+kJK+UMs8Qiu+HHFMjeX9IUgaClOzsPXv1uCWvvsTWxSTcNGtgoQpJtHRb2fv+PrP74yXpTN7cKGUWRG1ke0gIr4KQItr8iNm7fQ0ubO6/qn391J5e89V6HJiyKEH6/bvxSBwbG7te3txuN7ddHjbJprSeP1rcPykbHoIornY3bre/de/XmfuO7pMBWir3fqZNIRXnppJk3oGMzza29svls/ejJH/7DtqzX0PsZhtE5WuDml6wgfvzloz9WC8lk8paA5fc9w9QIyd0vWpYB6ZJtZv90lDV4O8/S7fxB8hAIlUr6OUzQEZr6Vr0iI4ESTYKi+X3HhKkgbR7YRcuZP7EOCts6dHgmy7IP1F8YATPQkVJ61mSa1uMKZJWazCS8/8t6sCrKGq080k2DNf7hWOUjCD06sGo+Uj6E2G3w5zFBp2e9pgpWqbOcThDf5+jtCGpXRSO3aKNk2gGz+bZwbLM0k88eVQpoowmY2hFc91mTbq6Du2lYVFX63ieWICIKmngridCHUO5mq3e+gbwS7Kp5knxZ3/4EsgC7Nc0CaUGLGFjYi7oMYU27LnO/gkCke08+qW88DtjF2tqhFWA+1TzJvcpCvLJBLUo23+70jPLjbUpYPvmeZ95tQfRVoacr5nnL2t3/PGvZNtQrr9eWXh792jah12uFJh1crdkaz3xc+OqlKhMoc9774O0K2ilUmgYL1Nk/o5eHWZ5N0pWPP6yurTW2IOM09Dam0sZWy5q+1u59JlNRka8JJk2QNfHPkDjptv24tpar5wMsNpnFYvZ1tXDUNFs9nWHZu7mdooss+ysp+fKzJJXla+N0ikKWPmKrcww7/zCe+4gl3jpvPS9mb7+q7JqtOs407Bpd2jLZhJRR3MCUvtpLKuSaWBNRFE2t/MNZXGHka7Racmbk9OYnJ40/bRaetOdXDIs/UtFBoPmi/KVdrBIxWXkDmK76+rskrJDKQblsABrb2lqqeiOU+pOTw63y8WG5PU1uGM2GirZvf77xcKn2TQHRZPL+S/DZq25Ad6QJe2Ur4CzHCeRr+98UvTSp+dsXpqW7Za6nJwUiv9xElduFOw8Emaq0URNl+v6nlkykUi4aDhrdaD4VK41j5mSmXip/+8KyT2d+of/7+HcSJZQUHm4KScCkkL03OfmaTGfmDi1W3+oOmz9s1ApvizqL14FS6TdsYYqp86596ebx17Ig3VLEP94VbkmSqpDv3izh64Kp9swyLRZ6eL1kZP9YqOX5QMk0HDdkw7u8t74i0HwA/aIqKORlHUHZK8ik8s0akoimqvh9n3pCGi2cHJShMIEEySw/KGwXTSh9vXqX90lvvm3UTwpIUXJ/KaiSTGSylz2sJommUPLeV3bsRqfk2p/++rrJW+bj7+68On6Wz9t64BymgP6iyWePHwgkV3+pCjImaOPx3qvtgqBA1XLVzfiXhM/pX/4qlPmQhxOarGzbAatc26zsvW00fsmfw8TivMkf7+3Vj7+5KwqyLCytb1N68mmBpV4/YuN+OP0bmGSsgduA35BC2TLM7O3b//PqZWXdPoeJjewG9E/Wb9c3lxRVhGKuevspIfjBKxU4/YiN++H072ACU4IUkSJU5Q27fPCHLzdOtsEBL8DE0oNn9QoVqSpKmMiPDqG3I8lXT4WfSWwCLpLz07lz+XthEgihlZON3//14IW+/u1vP9ndsvN5o4MPOJuzzJlRaywJ7MZNGaqU6u2qpqiENA4oBCpKhZ/82BPjMts3msBSfHRwCH0fTJSqtWdF6Ob45hfflm3d1p05pwsxQdrQUDUFejlCblWOt5PwQ7313RsKJskW7/zUAzlgkYY5bhahBY7r+56YkvctCyoV/Yt1gGSw+8L4s5hOld0TMVWhl6t8c/skiRVREqrHSxDcNHz1470XRR3/BoYpxXFDCE1w3NSZj85HLf9rCCubzSJkl/YXX/wNws9ZUzrDKX9fBddKrj1406i82UlSTUs+0rcLxPHDq3a6f44J4/jCkAQhamIh8f0wKZqwua2z0Tfd/hv80M9xcpfMuzG9+PCznZ0H9Te1iqJU/vIgl8zVHhrFj/YAmCJfdVrgwTmLyf2JzgRtScK+HTDu3BufvmF/ixT8RVgr66bFllxCfVLMn7em37TyzeLfC4V7L+9+vZ+kqobWjt5sH9cKtWyxuQFxSrtqTBIK9vf3z6oS9gFTxQnYGGzjwOLC6OgsK0WlRP9ofxw6MYgXCv6gv3/qBtBkh0h4VNHE6OgEYr2jrFKiFZqlEit3TT5f/rzhjGT6E4LixueGBUHcMrdbVySyRVEC3t/fh9eNppn9pCIIlN0ufaVxfJVLx0IJtW01DFOCi8XcSORsEOkwvBUZwSCX5sagDmFhdZbjuEGJdYVchIu7mBAah40OJoFiIuwUnxtgMIZpr+/RvazVcrIWplqhzG6vs4q/9zkxYJIV8DSNJBtNPr9VgQIGkvMrnAHGiXAoFIKezIdJFWe5UGhyJtFyJKQOT8+NOrvEuZCHCQVXRsKLLGihD7iZNibcFxnpczCpgKlwWHxu2WBL/O4+UbdtK9CByeDrySN2I5RlHvljnSAImgZ/iECrTcsqV6koE+GqzIm1e4iLctHYaCem1XQUWj7bwiSqwwNnMElyYn5kJBz3jjEJmNwvo74RwMS+J1JE7h1m85ah69YLqM82n7HZKD8my6qLm02dN/Rndey/2xDqQUJEtiQRPrcstmSVgDVdzQAUO+toOjY7Hw6p6BSTmAhHhye48NQ7MGFp8OYIvMKXY9KoSITc5tuPLZNfrwhaYZdlTq0RS9eajA0tt27b1m41h7EvKwNbchY5a5osVHYtyz5KioooXBUmUZoPR9XVCDfkxzTLpVcz4fBMBrWdrhMT9DzL3EpsgfV95zBFPEwshCsySR5Y+X+sUZLbNtitPAG2kpdNbDLL4rMngnBS5IsnAsGnnSbSvNeioAlUqawbVrbOymB8JTeQwVlvcOlByBxvjqLWLxP+Go1xE2gwAl4nIy8RH7npwyRCVwg/+92cQRSHuAHO7elUVRwPp/vQaXdwi9aLH62B89QChl7i2bhl/sknFvjbc0M3sjtUhiCe3xGSlwAQVRlVdnnL2M7JCuvvug8Kmt3PcQsoHhtZyUgtTCgxMADGscBFVr2Hu5zHdGN6gFtly2pwC5MbpVSVjofDfkwq/ry2RLRkrRSwWQoVsEt/oNWsYRtbWzz/sKJoyZNsvqoJlzQfsiiiVrbA+h7l2L33YvfrO2jEcJQLYrw44nidB2WIm16U5SA3E8vIF2NKzE/PpTIdmBKtg/alO6xJIZLKnuuRZZMHzy09YJX3ydO8zTcrhd3iI0XGVKll6+iyckSkMtFwtWxY/KMcS6i6399J4hgXTUkyWo7F+lHrxiw0OgfvsDzseJ2zxY8pCpgG0wPzQdGHKTS3vOApFT21JsT6LMgNFbJTNAIlwzp4zRe3qVYtWta2SKrZbQhfRKOvd5cuuw1aFNljLujbJnQE9dwtIl9mdj+emM+lGZEPuJHhTOvRgZn5AbAtBY1yEa/WPWNNwWUuNDAf92MaGIhBQuoo2okJ7EmkWLiXBUxmubCZLVaT9CTbfFhVCD16WBGgpCHV23v00m4MMgWR0AaE/iz0d1ewUEWSwOfGIE5nhlc8r4NLhUwqwm47gv5r0i12O60pmoqGQgPpQZWqnZhcTtHQtA8TlgSsgQkwTAFzW8uVy4VbyVcba2tLEk2uba2vQQdGcltgYnDKCw1FdB5bBGh5yz6hUCPhdj3ZBbFSbQyy7YwTyWOAwXEwCfWn06sQi9VEKOpm5y1MTGBNoDRkWtyE6rOmuf5lT8MDfkzemQjDxGerorD3SqZL+6zuYJsrvz5YIopETh4WsKJI4oWmwnYkRK3bcIQGwATz694IFHb6ufSo09ZZbmRe8WLTPKMDrYfMMz11Iab0uLqYjs4n3KyYYYr6Qvj0BZjEzbxpWOU1yIOWBEGVRXe59y369LiuUoUUjk+cM11oTrAdwri6dqgbZnlTY2OZuGsDUCy5ZkQcTInICvdBK6WORgdHmVLRaMjxujOY0gAI7LBV4TghnHPdExxx/AJMGtnJG7a9niQipNXsOYWuh6sKWXvzCuxJ2bmdo4KA6SWXCpUvpvu7PP98FzALXVwjBi28wYUiGdWBM+gFH2ZhoWg4zRQNRWNDrAP0YQrCp/MsvxwFTmNOidvKm5ggrJ/HxGY2q9mP9yovVUmF2AJ+4yU/0FyhUPvLJiW0/iBJiHwxJoQECKAS2mzyll5XCIT9LjodZJCQ4qhOQFqIjcxk3CHdyWg6HXMUDYHXncMEGTpErngIYrmE8FlM9CJMmFbebCIiJFVNg0ypffsu5EzKreTmp/9bQIW/FATtUkwEs+U8wkaRL2X/T2Y3tv5IVM4JI3kxwk2IkoMpyLl9HVjYZHosGHe0HAvNZ9AZTCxvElUVKpwZSOChwe0sHDFkYl8kcg6TmFT3kaZIUAxDA5lpuMORqjtostR4dXet+pmKL+/tMYY6Rci9Nk3jeB9Ssa6lBQ6aSFzy0oBUdG5UFKGfuzmy2NoFEnGHnUid8SamOOAcQwKEBikVnokFwX3c2ORigrK+L3weE2o90PJMlHa3EEHN3fus9oun9F2RGXakpNIM6MaHspDsIqaF2M1B5D0VARLxgfmMiKXUCNgI4waRFs1HnDgtqj5MkwwTu8/tBhe5Ocja7cckXILJp3ObnSdeJgtff4XeNTXA+jtKT/KG8WyviwtVWCUXW2g1AI1xLPeGHytc0GuxAOnUpDOa4sc042ByiprYSmwCga2dOt2/gOn8dnark0YIZiPs77perKlEXbdM9jS67s0hBLkRRsQbecvMT7ORkWUuMq+0MX3AhZnXITo8F2tl4WxsysWUmB+5OZ+AsD3LTXshHL4zfkFserdEBxQr3d6VXDNMkLA3sgEre3JppfzDa2I4targ9uTJcio1rqLB1PCEiw4w4cR4KsUMTpxKDS87UwaJxcXhoHczIPpgODW8AGF7LLU47KaXgGkUdv1+mDDrElSR1T7vtiZZVpPJbZ431wtdczoJuwkMXKQjrMJ/WJJl77FADgpZcgYOqNMMd7sMzXKtSYK8R5JYK7HoDS9osBU70wgXzHietpe9we3XcEL2eHU4iVNMn/mG77UsUCrcKfNG9gQSru5E8XY7qKPTGcoz1+nfBZ/ZodUM/0bkTLWd3dPHyffW/6HvHOfOf/pSwugoz5u7MmGLgroQodq/XceWTree+d2f7iIifEHsOLsr8u/l+8SXU7Y/l/3nEk+v4wz/9iZ330o+UMo+ZUGhG3EcS8Exn25ICfhbOv3lwaeJjH+PsSAL4UP+LUNjzijVjaGx9uahBJIkCd5m2EmC3vZgHLJZud2tZoITCwsTQ96aBAnHO86TgR3gh4dJguscird/qxKirwOlYl2BzrErmBJhzq+xOMdxpwnCBLwL3ujYg0tg1Ne5xekH4x1blp2UCo7HTrLY2nozNZHxkkyEJ1JsU4xb6U84mNBwxxEmkHP2RGskHg4y6hs2hs7OMMr7Chvx/fExSYmZ6Wh02hPr5vu5yZlE6/c9PAn5wQ1uZWVlZGTE3YcNlvSFQ9NzLYVmPEyTM5NpZ0uag29JTvp+g50Edo+y7XAMbjHudAdI6uPCkxEoGWFbypnpQ8OTMzPuOcLhsItpcjLjeRocJMxKyxYmrVC29PzXXcIE1UY0Gh3vaykOedAkt8zKWpVVxZPDCRxko7mDg4PuHlMZCS45utg/OtrPNBVx6kAxzg1Ex/s9jc5ClXcD8k0XU2R6fgqUitxcmUtlWATOjMdC3Ez/wkT/IhcKh4NIZAXOZKRvsHUlYwxTNOpiguJmfDoy1YpzgElB20WzuIHkrjwThI3FhVji3XrPHC0aizNMYjzqjFyCgUVTqo8s+832t94lPEwJgDLhOzD2MGkOpkFnY3wqMsBcGopG+KzfHQlYSEfTi6oqaEEogfxHgCsZ8DCJFDDNTZ0eHKuomjet16pCxW70dOyKo8NsCBJLkpPpZIbDXL9T/i/H0otscyYVjq2KKvZCLXYxeY4Zj/kx+Tp5P6a5cdZ9yUgZno4uSswfB+YGWYLETrkMhjUrQo+1wI3Mx51zsDVUkg8TPoeJokqZ58uFLlkTYJlPc6NekoM9+0oHwZiCsag7hcBG7rgJ8fRf/vIwOa/jkfOYHHVY0zijLLNJroFJ8Npl9hFLVdlRMtFQepV17dJihBts9flIZJhC7lTPeWsS1OQub9tPidiNuSh2CUMx5ltSywyQOJ6OTSEVTcXg6t3Ny1w0HT9NgPrA3lqZz8WY4IMLMU1woRno6lOwBbXSbTSajsYyrCwKjsw4Pukc4J9gorSe54u/6s6UnePl4HYzXgfkTfhGY0FmQukbzu8biyq43aDfmnyYYhfEprOY5lqY+sGaEigzE50bZUufXLNjSxHiGliTM8oXRKeYpkNO4nVBbIJ8faNoPP87kUl3HuwkiNDbxaZ89QZajUVGwZi4VgCS0VjMsZVzmHDbmthM8ASLKlDhZXxO5+yeHmR1raSKqUi0D0lsWG+CrTTxzNkZvnGCUl86stia0mKmlw5mXKnj0fSU76phj5dZvrhBSJfWp0D1OAS/xAl0iikYGRnpn4xEEl4FzIIKNzAZbH3lAkyYTXHOuxoOz6JOTBG3p1OXwW4W2FwpwyS0MN1oYYLYHhpws1sPUyg0wxRy5gU7MGlaxcXUpRlgNqQ0Gpvk2qsHJTaxuXKT9c5tTFgaGODal3kxplAoGo4wTTot9WOKDkOaNbo6DN6cImz9YQem+NyAt7TKGT+FL51iCruKRi/BhLRuYdKclLIdbJA71rYSSSHsrkVh1vQBXP7seUyQN8Xa1hSaD00yuSsROzCF2TRNOhpiWbhwxppoHI7NEnEJoUxqem6VnmIKD6c8XYYJonl3MAkshs8n2qudgQ5acBovtzElUpDoOBNyl2OCpCGTcCWdiU0hr3KcX86w8wU7MCG2ozcBv8ANDARp2+mi0948ssgWlnViEgBT/gRr3cKExpzQ5MckM7eIn2Jilz8Xx/8UUyshOIspMu4OEWRE9uRYFO/ENMu5jiY5S12WkQ+TlxBIqnoOE7Om7Hcy6QYmlhCoi+l0H8ZtTGxsYsyZJhG8h7pBphnyplrOY0oPcB8guY2pfVw/pnZf7iZKEhTJbCGHl2NBYA+rLL1Eq+FwKiO2rmSitQaE/e9PCECyhr/LG+s5RUx2YUTcNfSQtxr3EkyiuJoOp9R/D1N73NjJOMJQJXqYRLQYjjpZOJjVzGmi62JKXIIJtuwUn29TRaBdwQTtZOtMJelya3LKY3c1xg+EyTkgchIk7JxrFqwJ4vcIu6sBSf8CJorJr6znDUoE2oWBFDj/VCw0n1BbjcNs5UgnJpSZZ6mdt9zRLX19WbiLCbmYWpLOYFpF7Rl/lthLi+nocJxNi0M8SoXTfWyEgA11xeJebys5IwTtgRTAFO0sfTH+hfWswCZBuzC/Ijm/WN/whdTCNNDChNjylHTC/51/jgm9CxN8Lwjk551qemIYiCUgJReCYZZw+U7TielMsSLcKRfrMhGw2IX7pSU0mI5Gxwc99bE4fcaaUCIcioYG27sMnbemIRdTdNF3HHTe6VptRMtTU5BVR9ns5xgXDoXmp1bhC6PcpO8I/e+wJoHdd9AoFjcd5+6CNbHlAisrIzdHnPQ5wq16oXzMuWXAfR3kJldWIi1xs854U/v+ljjYgDfIO+km4ZFwmIPiBAedlQYOpnDrRirklMXzXGwSjskwsbWdkysRbpFhmpkccQTHiA2z4YTJGW+QV0LjzkEQu99TZjdNq6+f7yqnvcqPzSnVMVDvYZLYcL+HCZp7diy/j2sXKzjuThlIiY6dBtkNdvDTtSaO82PCgMmVY02uxhGa6jjCvOyfMpDYlIFrTewpj4qMqvnmJunW/SsSjgf9aqGR4LU3DyVJHXsEM2BBwWAraW/vic4dR3J3RjgBu/sxtc8J2avU/gI6cyUyysAPLzlwvhN3005BVGQtt16s4Vvduhvq3GlaXTZC7dtXz+/S2vHsm87jtF927uH7xN/Kc6cRL5vOhIApiCfZ9YKc7B4mT4Ij3KH254JPF+5w+VH8u/hO6T/Y+S+d2eI7BryUiazdqjSbFa17z8DqvLAfCJNwyS7vxORbXyF2HsV/nQyTrEjJg2yVyNiX8fbkF2brm4TkSfbPinDd/xXSd4hZlCZ8d7umyILcvQXPPzc5mArrR0sye87FNXna4/eX43T1R4oTyrq4qPBnJoBDq/WcIkis9unFpovk/gMZhVc54qxBRO9apHmNJSuszr17J0l7wfsdghRLlO98Ran0M3km39WIpZzKVyqFVKCH6XKBNeGlfYE9m6UXvC8XxCYho7AnafY4vUPsRivWvQka6oXwnnrqqaeeeuqpp5566qmnnnrqqaeeeuqpp5566qmnnnr6een/AdMt7vdH18OKAAAAAElFTkSuQmCC Δεν αρκούν οι συσκέψεις σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου και ΠΕ, τα λόγια εφησυχασμού και η ωραιοποίηση της κατάστασης.
        Είμαστε μπροστά σε μια εξελισσόμενη επιδημία και χρειάζονται άμεσα μέτρα με σύντομες διαδικασίες, πρώτα και κύρια από την κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.
        Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στη Περιφέρεια Πελοποννήσου, όταν δεν υπάρχει νοσοκομείο αναφοράς, όταν είναι διαθέσιμα μόνο 20-25 κρεβάτια σε ΜΕΘ, όταν δεν υπάρχουν ειδικοί θάλαμοι αρνητικής πίεσης, όταν τα νοσοκομεία λειτουργούν με το 50% του προσωπικού, με ιδιαίτερες ελλείψεις στο νοσηλευτικό προσωπικό.
        Χρειάζεται επάγοντος στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τετάρτη 11 Μαρτίου, προ Ημερήσιας Διάταξης, πέρα από την ενημέρωση να συζητηθούν και να αποφασιστούν  άμεσα μέτρα με σύντομες διαδικασίες για την αντιμετώπιση της κατάστασης,

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
της Λαϊκής Συσπείρωσης
Γόντικας Νίκος
                                                            Κελάρης Γιάννης 

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


 data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAASYAAACrCAMAAAD8Q8FaAAABsFBMVEX////+/v4AAADaJR7aJRr7//7///38/Pz//f//+//6/////fr+//r8/v9YWFjf3t6BgYEeGhcQEBDY1tIhGBdfX18UDQ8cGBXKx8gGAAA2NDUcERUSAAd7eHnk5OTTz8xWUlC0sK3x8fEaGhpvbm/WJx4cEQ7///UcHBw8PDzKxsjcJBq/vLkUBQAMBQD09PQsKCnEAAD/9O2ZmZlMTEzNFwD96ubhIB7SEgDZJSXeIxLCKSDSKRn3//KqAAD/8/KTk5MiGBxrZ2T61tDv2tzLVVvUoqXgxb7/8OHAQzrstbXmko26X1LUhYPMcnDQm5b0y8jurqrJMja/GBfNcWnXsabeWlnQSEmrDRD+z8XDL0T+4+vPX2rlkpnMYVTAVlbMSzXVQT3pknu8NCLibGXngnK9RkSzVlfKd2zyvsS6LjW1NB2+ABbpDxPYOTC6op3FiIPloZXXjJOyf3HmUkvuSD/Wsq/zgXa6aW22h4brrZjHWEqqOzvndnv1kpO4WWb3zbXmyczvpazz0NilJSL/v7mbSEGuNETTiHTjZVL73cjoPCzhipXFUjzHk4ToprVQvSABAAAdW0lEQVR4nO2djV/b1rnHz5H1enSEsQM2hmDAIIwrsLHBli0r4cVZAiZ2MIYRLh1pbhtKWJJberssW7JuXZvdtdvu/ZfvcyTZyLxk62etaYN/TYMty5LOl+d5zvOcc6Qg1FNPPfXUU0899dRTTz311FNPPfXUU0899dRTTz395ISd/3p6t7Cjq76Kn7x6mN4pjKlKBYxFKmgSVaUeqQuliFSWKVbUWwSrIKJd9RX9FIUlgSgKWJRE9u8oiiwIV31FP0lRSoggCoJAK7+4K8sKVeRWhMItXe0V/iREmcvl7mGytp6tEiG3puEepvMCTGJy434S1fLFKlmqP0DaKSYP1dVe4VVLBv9SFEGRK9mPcwVbt/8u1rJ18EFBUQghIqUsoMvy9cYkYhmr4HEU1YrZzUYxENjaKJvNTXSLMk8EUpXt+xUJC/JVX+mVSqTMlpI7yVzZ4n+5a5kmzxu8Ua7dAUwKGNTmVtE6zFGiXPWVXqEg5BCiaGTz4du9oskbAQMQ2QHbNv9jX9GwrJHKsWEZHwKua45JvlMQtF9ZzS3TsOEPb/N6AP40FEXcvCvkDooW36xCALvOTgfGtPRoq6puFK1SwNIDAZ3n+YBhWes5olTtj5IbWXBDew1i+PUO4Zq6bmUfvwB/C/ABRwDLel4TyN7Hlv6fH9u6YTbXiMwKvmtMShAPLJ6h8alkF6to82PbLmWZgenZPUGQrnfqJNBG1uyAxOufPPmmUNh6HtDNgMk+s8qPvobE6ZpiYu3GmlDZCjCXO8Vkb9z/du8gb9nMA8GcDN4qPkpq1xkTQoTW9A5MRuDLQ6NZ0m2edzhBx8c39+g1tiaEJBmRSpPnO5yu/qTIB0o6xCyTmRP81UCyKmLxqq/4KkQElZDCp1UV/d3gHQVYIDL1wNbeNyazI761fWtJJnIyCXn59Qvk0HupwtJW9sOlAtQpDg5XNl+rQroEOaaHqbRNNSJf0xEVUVIeJHOPLaueW/djsvJWc7Oet8DnAh6mo+R+DhJx1TWnq77wrskxChE/vV17W7Yt45cv+FNM/O7B8bNff3cAEVwvudvN8tazZx9mJKxg6TrZlNNOjW4/15uQDECItl1MrFcr1lRl7+DTymEJ8kxnM9Qupmk8LuRUpAnXiJIIpT/GQm79uWGCrZhOKWc41mS/yB7Kd++pd/9rsxloWZNtA8dAeffRZ/dySIQeD1+LUTqRKtrL+ubbplkyLL5UCpRKzKbAsKz1wsnDpc+zH+7fUet5u+TPzs3sSfWzo/++p4qCIAMn4X2foxJVOXlQzOqWoYOhfPHFb/5W0qF/g2w7v0PVe+TPRb5cTe5k/UlngM+eJKmoVnY+e5lDmiZS+r6nUaJE1j62oCsDMoHSF1vACvo02yhZ2cJOvbK2nbeKzb82mrY/69QbIpElmYjJe7/7CqlUfM/jE0QlApm3XgJGed4slb8t81DjGvpWs2iv/TXbZG9tUy+XbMs/bNBQNVnQqKAp6su7OUoIueqW/KhyBnarRb1k84+/PMwa+uPflgOlgPns7dOjT+kJK+UMs8Qiu+HHFMjeX9IUgaClOzsPXv1uCWvvsTWxSTcNGtgoQpJtHRb2fv+PrP74yXpTN7cKGUWRG1ke0gIr4KQItr8iNm7fQ0ubO6/qn391J5e89V6HJiyKEH6/bvxSBwbG7te3txuN7ddHjbJprSeP1rcPykbHoIornY3bre/de/XmfuO7pMBWir3fqZNIRXnppJk3oGMzza29svls/ejJH/7DtqzX0PsZhtE5WuDml6wgfvzloz9WC8lk8paA5fc9w9QIyd0vWpYB6ZJtZv90lDV4O8/S7fxB8hAIlUr6OUzQEZr6Vr0iI4ESTYKi+X3HhKkgbR7YRcuZP7EOCts6dHgmy7IP1F8YATPQkVJ61mSa1uMKZJWazCS8/8t6sCrKGq080k2DNf7hWOUjCD06sGo+Uj6E2G3w5zFBp2e9pgpWqbOcThDf5+jtCGpXRSO3aKNk2gGz+bZwbLM0k88eVQpoowmY2hFc91mTbq6Du2lYVFX63ieWICIKmngridCHUO5mq3e+gbwS7Kp5knxZ3/4EsgC7Nc0CaUGLGFjYi7oMYU27LnO/gkCke08+qW88DtjF2tqhFWA+1TzJvcpCvLJBLUo23+70jPLjbUpYPvmeZ95tQfRVoacr5nnL2t3/PGvZNtQrr9eWXh792jah12uFJh1crdkaz3xc+OqlKhMoc9774O0K2ilUmgYL1Nk/o5eHWZ5N0pWPP6yurTW2IOM09Dam0sZWy5q+1u59JlNRka8JJk2QNfHPkDjptv24tpar5wMsNpnFYvZ1tXDUNFs9nWHZu7mdooss+ysp+fKzJJXla+N0ikKWPmKrcww7/zCe+4gl3jpvPS9mb7+q7JqtOs407Bpd2jLZhJRR3MCUvtpLKuSaWBNRFE2t/MNZXGHka7Racmbk9OYnJ40/bRaetOdXDIs/UtFBoPmi/KVdrBIxWXkDmK76+rskrJDKQblsABrb2lqqeiOU+pOTw63y8WG5PU1uGM2GirZvf77xcKn2TQHRZPL+S/DZq25Ad6QJe2Ur4CzHCeRr+98UvTSp+dsXpqW7Za6nJwUiv9xElduFOw8Emaq0URNl+v6nlkykUi4aDhrdaD4VK41j5mSmXip/+8KyT2d+of/7+HcSJZQUHm4KScCkkL03OfmaTGfmDi1W3+oOmz9s1ApvizqL14FS6TdsYYqp86596ebx17Ig3VLEP94VbkmSqpDv3izh64Kp9swyLRZ6eL1kZP9YqOX5QMk0HDdkw7u8t74i0HwA/aIqKORlHUHZK8ik8s0akoimqvh9n3pCGi2cHJShMIEEySw/KGwXTSh9vXqX90lvvm3UTwpIUXJ/KaiSTGSylz2sJommUPLeV3bsRqfk2p/++rrJW+bj7+68On6Wz9t64BymgP6iyWePHwgkV3+pCjImaOPx3qvtgqBA1XLVzfiXhM/pX/4qlPmQhxOarGzbAatc26zsvW00fsmfw8TivMkf7+3Vj7+5KwqyLCytb1N68mmBpV4/YuN+OP0bmGSsgduA35BC2TLM7O3b//PqZWXdPoeJjewG9E/Wb9c3lxRVhGKuevspIfjBKxU4/YiN++H072ACU4IUkSJU5Q27fPCHLzdOtsEBL8DE0oNn9QoVqSpKmMiPDqG3I8lXT4WfSWwCLpLz07lz+XthEgihlZON3//14IW+/u1vP9ndsvN5o4MPOJuzzJlRaywJ7MZNGaqU6u2qpqiENA4oBCpKhZ/82BPjMts3msBSfHRwCH0fTJSqtWdF6Ob45hfflm3d1p05pwsxQdrQUDUFejlCblWOt5PwQ7313RsKJskW7/zUAzlgkYY5bhahBY7r+56YkvctCyoV/Yt1gGSw+8L4s5hOld0TMVWhl6t8c/skiRVREqrHSxDcNHz1470XRR3/BoYpxXFDCE1w3NSZj85HLf9rCCubzSJkl/YXX/wNws9ZUzrDKX9fBddKrj1406i82UlSTUs+0rcLxPHDq3a6f44J4/jCkAQhamIh8f0wKZqwua2z0Tfd/hv80M9xcpfMuzG9+PCznZ0H9Te1iqJU/vIgl8zVHhrFj/YAmCJfdVrgwTmLyf2JzgRtScK+HTDu3BufvmF/ixT8RVgr66bFllxCfVLMn7em37TyzeLfC4V7L+9+vZ+kqobWjt5sH9cKtWyxuQFxSrtqTBIK9vf3z6oS9gFTxQnYGGzjwOLC6OgsK0WlRP9ofxw6MYgXCv6gv3/qBtBkh0h4VNHE6OgEYr2jrFKiFZqlEit3TT5f/rzhjGT6E4LixueGBUHcMrdbVySyRVEC3t/fh9eNppn9pCIIlN0ufaVxfJVLx0IJtW01DFOCi8XcSORsEOkwvBUZwSCX5sagDmFhdZbjuEGJdYVchIu7mBAah40OJoFiIuwUnxtgMIZpr+/RvazVcrIWplqhzG6vs4q/9zkxYJIV8DSNJBtNPr9VgQIGkvMrnAHGiXAoFIKezIdJFWe5UGhyJtFyJKQOT8+NOrvEuZCHCQVXRsKLLGihD7iZNibcFxnpczCpgKlwWHxu2WBL/O4+UbdtK9CByeDrySN2I5RlHvljnSAImgZ/iECrTcsqV6koE+GqzIm1e4iLctHYaCem1XQUWj7bwiSqwwNnMElyYn5kJBz3jjEJmNwvo74RwMS+J1JE7h1m85ah69YLqM82n7HZKD8my6qLm02dN/Rndey/2xDqQUJEtiQRPrcstmSVgDVdzQAUO+toOjY7Hw6p6BSTmAhHhye48NQ7MGFp8OYIvMKXY9KoSITc5tuPLZNfrwhaYZdlTq0RS9eajA0tt27b1m41h7EvKwNbchY5a5osVHYtyz5KioooXBUmUZoPR9XVCDfkxzTLpVcz4fBMBrWdrhMT9DzL3EpsgfV95zBFPEwshCsySR5Y+X+sUZLbNtitPAG2kpdNbDLL4rMngnBS5IsnAsGnnSbSvNeioAlUqawbVrbOymB8JTeQwVlvcOlByBxvjqLWLxP+Go1xE2gwAl4nIy8RH7npwyRCVwg/+92cQRSHuAHO7elUVRwPp/vQaXdwi9aLH62B89QChl7i2bhl/sknFvjbc0M3sjtUhiCe3xGSlwAQVRlVdnnL2M7JCuvvug8Kmt3PcQsoHhtZyUgtTCgxMADGscBFVr2Hu5zHdGN6gFtly2pwC5MbpVSVjofDfkwq/ry2RLRkrRSwWQoVsEt/oNWsYRtbWzz/sKJoyZNsvqoJlzQfsiiiVrbA+h7l2L33YvfrO2jEcJQLYrw44nidB2WIm16U5SA3E8vIF2NKzE/PpTIdmBKtg/alO6xJIZLKnuuRZZMHzy09YJX3ydO8zTcrhd3iI0XGVKll6+iyckSkMtFwtWxY/KMcS6i6399J4hgXTUkyWo7F+lHrxiw0OgfvsDzseJ2zxY8pCpgG0wPzQdGHKTS3vOApFT21JsT6LMgNFbJTNAIlwzp4zRe3qVYtWta2SKrZbQhfRKOvd5cuuw1aFNljLujbJnQE9dwtIl9mdj+emM+lGZEPuJHhTOvRgZn5AbAtBY1yEa/WPWNNwWUuNDAf92MaGIhBQuoo2okJ7EmkWLiXBUxmubCZLVaT9CTbfFhVCD16WBGgpCHV23v00m4MMgWR0AaE/iz0d1ewUEWSwOfGIE5nhlc8r4NLhUwqwm47gv5r0i12O60pmoqGQgPpQZWqnZhcTtHQtA8TlgSsgQkwTAFzW8uVy4VbyVcba2tLEk2uba2vQQdGcltgYnDKCw1FdB5bBGh5yz6hUCPhdj3ZBbFSbQyy7YwTyWOAwXEwCfWn06sQi9VEKOpm5y1MTGBNoDRkWtyE6rOmuf5lT8MDfkzemQjDxGerorD3SqZL+6zuYJsrvz5YIopETh4WsKJI4oWmwnYkRK3bcIQGwATz694IFHb6ufSo09ZZbmRe8WLTPKMDrYfMMz11Iab0uLqYjs4n3KyYYYr6Qvj0BZjEzbxpWOU1yIOWBEGVRXe59y369LiuUoUUjk+cM11oTrAdwri6dqgbZnlTY2OZuGsDUCy5ZkQcTInICvdBK6WORgdHmVLRaMjxujOY0gAI7LBV4TghnHPdExxx/AJMGtnJG7a9niQipNXsOYWuh6sKWXvzCuxJ2bmdo4KA6SWXCpUvpvu7PP98FzALXVwjBi28wYUiGdWBM+gFH2ZhoWg4zRQNRWNDrAP0YQrCp/MsvxwFTmNOidvKm5ggrJ/HxGY2q9mP9yovVUmF2AJ+4yU/0FyhUPvLJiW0/iBJiHwxJoQECKAS2mzyll5XCIT9LjodZJCQ4qhOQFqIjcxk3CHdyWg6HXMUDYHXncMEGTpErngIYrmE8FlM9CJMmFbebCIiJFVNg0ypffsu5EzKreTmp/9bQIW/FATtUkwEs+U8wkaRL2X/T2Y3tv5IVM4JI3kxwk2IkoMpyLl9HVjYZHosGHe0HAvNZ9AZTCxvElUVKpwZSOChwe0sHDFkYl8kcg6TmFT3kaZIUAxDA5lpuMORqjtostR4dXet+pmKL+/tMYY6Rci9Nk3jeB9Ssa6lBQ6aSFzy0oBUdG5UFKGfuzmy2NoFEnGHnUid8SamOOAcQwKEBikVnokFwX3c2ORigrK+L3weE2o90PJMlHa3EEHN3fus9oun9F2RGXakpNIM6MaHspDsIqaF2M1B5D0VARLxgfmMiKXUCNgI4waRFs1HnDgtqj5MkwwTu8/tBhe5Ocja7cckXILJp3ObnSdeJgtff4XeNTXA+jtKT/KG8WyviwtVWCUXW2g1AI1xLPeGHytc0GuxAOnUpDOa4sc042ByiprYSmwCga2dOt2/gOn8dnark0YIZiPs77perKlEXbdM9jS67s0hBLkRRsQbecvMT7ORkWUuMq+0MX3AhZnXITo8F2tl4WxsysWUmB+5OZ+AsD3LTXshHL4zfkFserdEBxQr3d6VXDNMkLA3sgEre3JppfzDa2I4targ9uTJcio1rqLB1PCEiw4w4cR4KsUMTpxKDS87UwaJxcXhoHczIPpgODW8AGF7LLU47KaXgGkUdv1+mDDrElSR1T7vtiZZVpPJbZ431wtdczoJuwkMXKQjrMJ/WJJl77FADgpZcgYOqNMMd7sMzXKtSYK8R5JYK7HoDS9osBU70wgXzHietpe9we3XcEL2eHU4iVNMn/mG77UsUCrcKfNG9gQSru5E8XY7qKPTGcoz1+nfBZ/ZodUM/0bkTLWd3dPHyffW/6HvHOfOf/pSwugoz5u7MmGLgroQodq/XceWTree+d2f7iIifEHsOLsr8u/l+8SXU7Y/l/3nEk+v4wz/9iZ330o+UMo+ZUGhG3EcS8Exn25ICfhbOv3lwaeJjH+PsSAL4UP+LUNjzijVjaGx9uahBJIkCd5m2EmC3vZgHLJZud2tZoITCwsTQ96aBAnHO86TgR3gh4dJguscird/qxKirwOlYl2BzrErmBJhzq+xOMdxpwnCBLwL3ujYg0tg1Ne5xekH4x1blp2UCo7HTrLY2nozNZHxkkyEJ1JsU4xb6U84mNBwxxEmkHP2RGskHg4y6hs2hs7OMMr7Chvx/fExSYmZ6Wh02hPr5vu5yZlE6/c9PAn5wQ1uZWVlZGTE3YcNlvSFQ9NzLYVmPEyTM5NpZ0uag29JTvp+g50Edo+y7XAMbjHudAdI6uPCkxEoGWFbypnpQ8OTMzPuOcLhsItpcjLjeRocJMxKyxYmrVC29PzXXcIE1UY0Gh3vaykOedAkt8zKWpVVxZPDCRxko7mDg4PuHlMZCS45utg/OtrPNBVx6kAxzg1Ex/s9jc5ClXcD8k0XU2R6fgqUitxcmUtlWATOjMdC3Ez/wkT/IhcKh4NIZAXOZKRvsHUlYwxTNOpiguJmfDoy1YpzgElB20WzuIHkrjwThI3FhVji3XrPHC0aizNMYjzqjFyCgUVTqo8s+832t94lPEwJgDLhOzD2MGkOpkFnY3wqMsBcGopG+KzfHQlYSEfTi6oqaEEogfxHgCsZ8DCJFDDNTZ0eHKuomjet16pCxW70dOyKo8NsCBJLkpPpZIbDXL9T/i/H0otscyYVjq2KKvZCLXYxeY4Zj/kx+Tp5P6a5cdZ9yUgZno4uSswfB+YGWYLETrkMhjUrQo+1wI3Mx51zsDVUkg8TPoeJokqZ58uFLlkTYJlPc6NekoM9+0oHwZiCsag7hcBG7rgJ8fRf/vIwOa/jkfOYHHVY0zijLLNJroFJ8Npl9hFLVdlRMtFQepV17dJihBts9flIZJhC7lTPeWsS1OQub9tPidiNuSh2CUMx5ltSywyQOJ6OTSEVTcXg6t3Ny1w0HT9NgPrA3lqZz8WY4IMLMU1woRno6lOwBbXSbTSajsYyrCwKjsw4Pukc4J9gorSe54u/6s6UnePl4HYzXgfkTfhGY0FmQukbzu8biyq43aDfmnyYYhfEprOY5lqY+sGaEigzE50bZUufXLNjSxHiGliTM8oXRKeYpkNO4nVBbIJ8faNoPP87kUl3HuwkiNDbxaZ89QZajUVGwZi4VgCS0VjMsZVzmHDbmthM8ASLKlDhZXxO5+yeHmR1raSKqUi0D0lsWG+CrTTxzNkZvnGCUl86stia0mKmlw5mXKnj0fSU76phj5dZvrhBSJfWp0D1OAS/xAl0iikYGRnpn4xEEl4FzIIKNzAZbH3lAkyYTXHOuxoOz6JOTBG3p1OXwW4W2FwpwyS0MN1oYYLYHhpws1sPUyg0wxRy5gU7MGlaxcXUpRlgNqQ0Gpvk2qsHJTaxuXKT9c5tTFgaGODal3kxplAoGo4wTTot9WOKDkOaNbo6DN6cImz9YQem+NyAt7TKGT+FL51iCruKRi/BhLRuYdKclLIdbJA71rYSSSHsrkVh1vQBXP7seUyQN8Xa1hSaD00yuSsROzCF2TRNOhpiWbhwxppoHI7NEnEJoUxqem6VnmIKD6c8XYYJonl3MAkshs8n2qudgQ5acBovtzElUpDoOBNyl2OCpCGTcCWdiU0hr3KcX86w8wU7MCG2ozcBv8ANDARp2+mi0948ssgWlnViEgBT/gRr3cKExpzQ5MckM7eIn2Jilz8Xx/8UUyshOIspMu4OEWRE9uRYFO/ENMu5jiY5S12WkQ+TlxBIqnoOE7Om7Hcy6QYmlhCoi+l0H8ZtTGxsYsyZJhG8h7pBphnyplrOY0oPcB8guY2pfVw/pnZf7iZKEhTJbCGHl2NBYA+rLL1Eq+FwKiO2rmSitQaE/e9PCECyhr/LG+s5RUx2YUTcNfSQtxr3EkyiuJoOp9R/D1N73NjJOMJQJXqYRLQYjjpZOJjVzGmi62JKXIIJtuwUn29TRaBdwQTtZOtMJelya3LKY3c1xg+EyTkgchIk7JxrFqwJ4vcIu6sBSf8CJorJr6znDUoE2oWBFDj/VCw0n1BbjcNs5UgnJpSZZ6mdt9zRLX19WbiLCbmYWpLOYFpF7Rl/lthLi+nocJxNi0M8SoXTfWyEgA11xeJebys5IwTtgRTAFO0sfTH+hfWswCZBuzC/Ijm/WN/whdTCNNDChNjylHTC/51/jgm9CxN8Lwjk551qemIYiCUgJReCYZZw+U7TielMsSLcKRfrMhGw2IX7pSU0mI5Gxwc99bE4fcaaUCIcioYG27sMnbemIRdTdNF3HHTe6VptRMtTU5BVR9ns5xgXDoXmp1bhC6PcpO8I/e+wJoHdd9AoFjcd5+6CNbHlAisrIzdHnPQ5wq16oXzMuWXAfR3kJldWIi1xs854U/v+ljjYgDfIO+km4ZFwmIPiBAedlQYOpnDrRirklMXzXGwSjskwsbWdkysRbpFhmpkccQTHiA2z4YTJGW+QV0LjzkEQu99TZjdNq6+f7yqnvcqPzSnVMVDvYZLYcL+HCZp7diy/j2sXKzjuThlIiY6dBtkNdvDTtSaO82PCgMmVY02uxhGa6jjCvOyfMpDYlIFrTewpj4qMqvnmJunW/SsSjgf9aqGR4LU3DyVJHXsEM2BBwWAraW/vic4dR3J3RjgBu/sxtc8J2avU/gI6cyUyysAPLzlwvhN3005BVGQtt16s4Vvduhvq3GlaXTZC7dtXz+/S2vHsm87jtF927uH7xN/Kc6cRL5vOhIApiCfZ9YKc7B4mT4Ij3KH254JPF+5w+VH8u/hO6T/Y+S+d2eI7BryUiazdqjSbFa17z8DqvLAfCJNwyS7vxORbXyF2HsV/nQyTrEjJg2yVyNiX8fbkF2brm4TkSfbPinDd/xXSd4hZlCZ8d7umyILcvQXPPzc5mArrR0sye87FNXna4/eX43T1R4oTyrq4qPBnJoBDq/WcIkis9unFpovk/gMZhVc54qxBRO9apHmNJSuszr17J0l7wfsdghRLlO98Ran0M3km39WIpZzKVyqFVKCH6XKBNeGlfYE9m6UXvC8XxCYho7AnafY4vUPsRivWvQka6oXwnnrqqaeeeuqpp5566qmnnnrqqaeeeuqpp5566qmnnnr6een/AdMt7vdH18OKAAAAAElFTkSuQmCC
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

        Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2010 στις 12 το μεσημέρι στα Γραφεία της Λαϊκής Συσπείρωσης στη Τρίπολη θα δοθεί συνέντευξη τύπου με θέμα:
        «Συμπεράσματα από τη συμπλήρωση εξαμήνου διαχείρισης από τη «νέα» Περιφερειακή Αρχή.» 

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΗ Ρωσική άποψη: Το "πρωτόκολο της Μόσχας" σηματοδοτεί την μεγαλήτεη ήττα του Ερντογκάν στη Συρία.

https://hellasjournal.com/wp-content/uploads/webp/2020/03/200308044816_ERDOGAN-PUTIN-MOSXA-RUSSIA03.webp
Του ΓΙΕΒΓΕΝΙ ΚΡΟΥΤΙΚΟΦ*
 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 


Για πρώτη φορά τις τελευταίες μέρες, υπήρξε μια νηνεμία στα συριακά μέτωπα – πρόκειται για το άμεσο αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και της Τουρκίας.
Ποια είναι η κατάσταση στα μέτωπα που καθορίζει το πρωτόκολλο που υπεγράφη στο τέλος των διαπραγματεύσεων, τι δεν μπόρεσε να επιτύχει ο τουρκικός στρατός στη Συρία και γιατί έχει ο Άσαντ κάθε λόγο να χαίρεται;
Στη συριακή επαρχία Ιντλίμπ τέθηκε σε ισχύ εκεχειρία – σύμφωνα με το πρωτόκολλο Ρωσίας-Τουρκίας που υπεγράφη την προηγούμενη μέρα στη Μόσχα. Η ένταση των συγκρούσεων μειώθηκε δραματικά Πρωτίστως, επειδή η αεροπορία -τόσο η συριακή όσο και η ρωσική, και έως τώρα η τουρκική- καθώς και το

Αποζημίωση όσων πλήττονται από τα έκτακτα μέτρα λόγω κορωνοϊού

https://www.voria.gr/images/thumbs_medium//2019-05/tzQ8x0lnpHBwUJoLk8jd.jpg

Την αντιμετώπιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των οικονομικών επιπτώσεων, από τα απαραίτητα μέτρα που λαμβάνονται λόγω κορωνοϊού, ζητά με ερώτηση του ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
Τα μέτρα που αποφασίζουν οι κυβερνήσεις μετά και τις συστάσεις των αρμοδίων αρχών, επηρεάζουν ήδη και για άγνωστο ακόμη χρονικό διάστημα εκδηλώσεις όπως εκθέσεις και συνέδρια.
Καθώς τα μέτρα αυτά επιφέρουν ακυρώσεις πτήσεων και ξενοδοχειακών

Το μήνυμα (δύναμης και αισιοδοξίας) της Νατάσας Παζαϊτη για την Ημέρα της Γυναίκας

 Το μήνυμα (δύναμης και αισιοδοξίας) της Νατάσας Παζαϊτη για την Ημέρα της Γυναίκας
Tου Λάζαρου Καλλιανιώτη

Το δικό της μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας για την Ημέρα της Γυναίκας έστειλε η Νατάσα Παζαϊτη, με ανάρτηση στη σελίδα του Κέντρου Υγείας Μαστού στο Facebook.
Η σύζυγος του Κώστα Καραμανλή, η οποία έχει αφιερωθεί μέσω της Ιατρικής στην προστασία της υγείας των γυναικών, σημείωσε χαρακτηριστικά τα εξής:
«Αν η γυναίκα ήταν σχήμα θα ήταν κύκλος. Μέσα της κρύβει την δύναμη της δημιουργίας, της φροντίδας και της μεταμόρφωσης.» Εύχομαι σε όλες τις γυναίκες χρόνια πολλά,δύναμη,ψυχικό σθένος και ελπίδα στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.”.
 https://ysterografa.gr/wp-content/uploads/2020/03/Screenshot-2020-03-08-at-12.50.15-PM-600x406.png.webp
ysterografa.gr

Κορωνοϊός: 366 οι νεκροί στην Ιταλία – Η Alitalia αναστέλλει τις πτήσεις από και προς το Μιλάνο

Σαρώνει ο κορωνοϊός σε όλο τον κόσμο: Πάνω από 100.000 κρούσματα 

Οι υγειονομικές αρχές στην Ιταλία ανακοίνωσαν απόψε ότι τα κρούσματα του κορωνοϊού στην Ιταλία άγγιξαν πλέον τα 7.375, ενώ οι νεκροί είναι 366.
Σε σχέση με χθες έχασαν την ζωή τους άλλοι 133 άνθρωποι, ενώ 622 ασθενείς έχουν ιαθεί. Τα κρούσματα του τελευταίου 24ωρου είναι 1.314. Σε μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων έχουν εισαχθεί 650 ασθενείς.
Το 73% των θανόντων ζούσε στην Λομβαρδία. Συνολικά, 3.557 ασθενείς έχουν εισαχθεί σε δημόσια νοσοκομεία, ενώ 2.180 είναι σε κατ΄οίκον περιορισμό.

Κορωνοϊός: Επτά νέα κρούσματα – Λουκέτο σε ΚΑΠΗ, χωρίς οπαδούς οι αγώνες για 14 ημέρες

Προσφυγικό: Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου το Σάββατο υπό τον Μητσοτάκη 

Επτά νέα κρούσματα του κορωνοϊού ανακοίνωσε ο αρμόδιος εκπρόσωπος του υπουργείο Υγείας Σωτήρης Τσιόδρας σε δηλώσεις που έκανε το μεσημέρι της Κυριακής, επισημαίνοντας ότι τα έξι από αυτά συνδέονται με προηγούμενα κρούσματα, ενώ για το ένα πραγματοποιείται ιχνηλάτηση.
Κατά περίπτωση θα κλείνουν τα σχολεία και τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα λόγω κορωνοϊού, όπως γίνεται και σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., με εξαίρεση την Ιταλία που βρίσκεται σε έκτακτη κατάσταση και αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση. Παρατείνεται για 14 ημέρες το κλείσιμο των σχολείων στην Αχαΐα, Ηλεία και Ζάκυνθο.
Η απόφαση έχει στόχο να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, αλλά χωρίς να

Κλείνουν σινεμά, θέατρα και μουσεία στην Ιταλία λόγω κορωνοϊού

Κλείνουν σινεμά, θέατρα και μουσεία στην Ιταλία λόγω κορωνοϊού 

Η Ιταλία θα κλείσει τα μουσεία, τα θέατρα, τους κινηματογράφους και άλλες αίθουσες θεαμάτων σε ολόκληρη την επικράτειά της για να αντιμετωπίσει τη διάδοση του κορωνοϊού, σύμφωνα με διάταγμα που υπογράφηκε σήμερα από τον πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε.
Εκτός από την καραντίνα, στην οποία έθεσε εκατομμύρια Ιταλούς στο βόρειο τμήμα της χώρας, η κυβέρνηση διέταξε να κλείσουν από σήμερα και μέχρι τις 3 Απριλίου οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, τα μουσεία, οι παμπ, οι αίθουσες

Κορωνοϊός: Αυτά είναι τα σχολεία που θα μείνουν κλειστά την Δευτέρα

Σάλος στα Τρίκαλα: Λυκειάρχης προσέλαβε… εταιρεία security για σχολική εκδρομή 

Μεγαλώνει η λίστα με τα σχολεία που θα είναι κλειστά αύριο Δευτέρα 9/3.
Εκτός από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αχαίας, της Ηλείας και της Ζακύνθου που θα μείνουν  
κλειστά για άλλες 15 ημέρες τα σχολεία που θα είναι κλειστά αύριο Δευτέρα 9 Μαρτίου:


Δήμου Βέλου Βόχας – Νομός Κορινθίας
Αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων της Α΄θμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία & δημοτικά σχολεία) του Δήμου Βέλου Βόχας, την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020, για απολύμανση των σχολείων λόγω πρόληψης εξάπλωσης ιογενών λοιμώξεων  
Την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά.

Επίσης θα είναι κλειστά αύριο Δευτέρα 9 Μαρτίου τα σχολεία:

Γράμμα ενός γιατρού σε κατ’ οίκον περιορισμό λόγω κορονοϊού

 Προς τους κύριους Μητσοτάκη, Κικίλια, Τσίπρα, Ξανθό, Πολάκη
Η πρόσφατη έξαρση της επιδημίας του κορονοϊού στην περιοχή μας, στη Δυτική Ελλάδα, μετά το ένατο καταγεγραμμένο κρούσμα και τη σχετική αναστάτωση που προκλήθηκε, φέρνει στην επιφάνεια τις  ανεπάρκειες του δημόσιου συστήματος υγείας και υπογραμμίζει και την άμεση και επιτακτική ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων ενίσχυσής του.
Το νοσοκομείο του Ρίου (ΠΓΝΠ), νοσοκομείο αναφοράς για τον κορονοϊό και απ’

Super League 2: Συγκάτοικοι στην τρίτη θέση Λεβαδειακός και Χανιά

Super League 2: Συγκάτοικοι στην τρίτη θέση Λεβαδειακός και Χανιά (βαθμολογία, highlights)
Στο 0-0 έμειναν Λεβαδειακός και Χανιά στη Βοιωτία για την 20ή αγωνιστική της Super League 2.
Στην τρίτη θέση της βαθμολογίας συγκατοικούν Λεβαδειακός και Χανιά μετά τη μεταξύ τους λευκή ισοπαλία.
Οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων με τον Πολέτο στο 13' να μην προλαβαίνει τη σέντρα του Συμελίδη.
Δύο λεπτά μετά η ομάδα της Βοιωτίας διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι του Γρομητσάρη πάνω στον Βήχο.
Στο δεύτερο ημίχρονο η πίεση από πλευράς Λεβαδειακού συνεχίστηκε με τον Ιωννίδη να νικιέται από τον Κουτζαβασίλη.
Έξι λεπτά πριν το τέλος οι φιλοξενούμενοι είχαν μία καλή ευκαιρία σε σουτ του Βασιλείου.

Η 20ή  αγωνιστική:
Παρασκευή (6/3)
Πλατανιάς - Καραϊσκάκης 1-0 (86' Λουκίνας)
Κυριακή (8/3)
Λεβαδειακός - Χανιά 0-0
ΠΑΣ Γιάννινα - Κέρκυρα 4-1 (19′ πεν., 75' Παμλίδης, 38' Ελευθεριάδης, 42' Κριζμάν – 40' Ντε Βίντερ)
Δευτέρα (9/3)
Απόλλων Σμύρνης - Απόλλων Λάρισας (16:00)
Εργοτέλης - Δόξα Δράμας (16:00)
Τρίτη (10/3)
Παναχαϊκή - Απόλλων Πόντου (15:00 - Ναύπακτο)