Σάββατο 16 Μαΐου 2020

Eurovision 2020: Δείτε Live τον διαφορετικό τελικό!

Eurovision 2020: Δείτε Live τον διαφορετικό τελικό!
Χωρίς διαγωνιστικό μέρος, αλλά με μια ηλεκτρονική ψηφοφορία για το αγαπημένο τραγούδι της χρονιάς, μεταδίδεται από τις 22:00, από την ΕΡΤ, το «Europe Shine a Light» -ήτοι, το δίωρο μοναδικό σόου της EBU σε συνεργασία με την ολλανδική τηλεόραση.
Δείτε LIVE
 
Και μπορεί, λόγω κορωνοϊού, να μην παρακολουθούμε τον μεγάλο τελικό από την Αρένα Ahoy στο Ρότερνταμ, αλλά το «Europe Shine a Light» θα μας ταξιδέψει σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην 65χρονη ιστορία της Eurovision,

Υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή των παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Ξυλοκάστρου και Δερβενίου

Υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή των παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Ξυλοκάστρου και Δερβενίου 
Σας κάνουμε γνωστό ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή των παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας .
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στους παιδικούς σταθμούς από 10 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2020 και σε όλη την διάρκεια του έτους. Κατά το χρόνο έναρξης και διεξαγωγής της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να αποστέλλετε τις συμπληρωμένες αιτήσεις που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Δήμου μας μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση των παιδικών (για τον Παιδικό Σταθμός Ξυλοκάστρου Τέρμα Αντιπτεράρχου Δέδε, Ξυλόκαστρο, 20400/ Παιδικό Σταθμό Δερβενίου : Πεταλού, Δερβένι 20009 , είτε μέσω email (Παιδικός Σταθμός Ξυλοκάστρου paidikos@xylokastro.gov.gr /Παιδικός Σταθμός Δερβενίου paidikosder@xylokastro.gov.gr . Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε δυσκολία αποστολής της αίτησής σας, με τους προαναφερόμενους τόπους μπορείτε να επικοινωνήστε κατά τις εργάσιμες μέρες 10.00- 14.00 στα τηλέφωνα των Παιδικών Σταθμών: Ξυλόκαστρο 2743028311/ Δερβένι 2743032804, προκειμένου να κανονιστεί ένα εξατομικευμένο ραντεβού.
Για την εγγραφή των παιδιών στους παιδικούς Σταθμούς προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:
 • Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
 • Βεβαίωση εργοδότη εάν οι γονείς είναι εργαζόμενοι.
 • Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ εάν οι γονείς είναι άνεργοι
 • Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του. Επίσης αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
 • Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού των γονέων.
Συμπληρωματικά δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις :
 • Αναπηρία γονέων ή τέκνου με ποσοστό άνω του 67% : Προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕΠΑ).
 • Διαζευγμένοι γονείς: Προσκομίζεται βεβαίωση επιμέλειας αρμοδίου δικαστηρίου και διαζευκτήριο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΕΡΟΣ
 

ΔΕΡΒΕΝΙ: Επανέναρξη λειτουργίας Δημοτικού Ωδείου Ευρωστίνης από Δευτέρα 18 Μαϊου

Δήμος Ξυλoκάστρου - Ευρωστίνης: Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 18/5/2020

Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης - Public Service - Xylókastro ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τους κ.κ.
 1. Δήμαρχο
 2. Δημοτικούς Συμβούλους
 3. Προέδρους Κοινοτήτων
Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 Μαϊου 2020 & ΩΡΑ 8:00 μ.μ σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18318/13.03.2020  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου   (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020), την αριθμ.40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθμ.1822/16-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
 1. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών Εποχικών ή Πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 3. Ορισμός επιτροπής για τον έλεγχο της τήρησης των προδιαγραφών πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων.
 4. Ορισμός μελών επιτροπής για την βεβαίωση παραβάσεων Ωραρίου Μουσικής και Μουσικών Οργάνων Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (σύμφωνα με την αριθμ. 73/2017 κανονιστική Απόφαση του Δ.Σ. όπως ισχύει).
 5. Αίτημα κ. Τόλια Νικολάου για άδεια παραγωγού λαϊκής αγοράς.
 6. Περί ενστάσεως υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κατά της απόφασης του ΔΣ αρ. 5/2019«Έγκριση Πίνακα τεχνικών υπαλλήλων Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης προς εγγραφή στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.)και ορισμός χρήστη της εφαρμογής με τον αναπληρωτή του.»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΚΟΣ

Δήμος Ξυλoκάστρου - Ευρωστίνης: Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 18/5/2020

 Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης - Public Service - Xylókastro ...
ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 18η του μηνός Μαΐου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π, με θέματα:
 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Πρόσκληση


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ

Εκκλησίες : Ανοίγουν αύριο οι ναοί, με αποστάσεις και αντισηπτικά

Ανοίγουν την Κυριακή οι ναοί: Ελεγχόμενο σύστημα αναμονής, συγκεκριμένος αριθμός πιστών
Τις τελευταίες λεπτομέρειες μελετούν στην Εκκλησία προκειμένου αύριο, που θα ανοίξουν οι ναοί, να είναι όλα έτοιμα για να προσέλθουν οι πιστοί. Από τη νέα χωροταξία των καθισμάτων μέχρι τα αντισηπτικά. Μάλιστα με εγκύκλιό της η Ιερά Σύνοδος τονίζει την ανάγκη να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία από τον νέο κορονοϊό.
«Ως γνωστόν, η προσέλευσή μας στις κοινές λατρευτικές συναντήσεις μας γίνεται υπό τας προϋποθέσεις που έθεσε η ειδική επιστημονική επιτροπή για την πανδημία του κορονοϊού, με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας», επισημαίνει στην εγκύκλιο προς τους πιστούς (θα διαβαστεί αύριο σε όλους τους ναούς) η Ιερά Σύνοδος. «Οφείλουμε», συνεχίζει, «ως εκκλησιαστικό σώμα, να εφαρμόσουμε επ’ ακριβώς και αυτές τις συστάσεις».
Οι συνοδικοί ιεράρχες σημειώνουν ότι η Εκκλησία συνεργάσθηκε και συνεργάζεται με την Πολιτεία και με την ειδική επιστημονική επιτροπή για την αντιμετώπιση της πανδημίας. «Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Γι’ αυτό και πάλι σας προτρέπουμε σε πιστή εφαρμογή όλων των συστάσεων της ειδικής επιστημονικής επιτροπής».
Πάντως, τονίζουν ότι «η συνεργασία μας αυτή σε καμία περίπτωση δεν ξεπέρασε όρια τα οποία η ορθόδοξος πίστη και ζωή μας, αλλά και η παράδοσή μας, έχουν θέσει (…) Κόκκινες γραμμές ούτε ξεπεράσθηκαν ούτε θα ξεπεραστούν».
Η Ιερά Σύνοδος αναφέρει ότι η «περίοδος που παρήλθε ήταν σκληρή και πικρή για όλους μας. Κυριολεκτικά, ματώσαμε για την απουσία σας από τους ναούς».
Εκφράζει δε την ευγνωμοσύνη της στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Τραγωδία στο Λουτράκι: «Μοιραίο κυνήγι θησαυρού» στη σπηλιά – Ποιοι ήταν οι 4 άνδρες που βρέθηκαν νεκροί

 
Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν την ζωή τους οι τέσσερις άνδρες, ηλικίας 72, 49, 37 και 35 ετών, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί σήμερα τα ξημερώματα, σε βάθος πέντε μέτρων μέσα στην σπηλιά Καρμπουνάρι, στο Λουτράκι.
Στο πλαίσιο των ερευνών, έχει ζητηθεί η διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τον θάνατο των τεσσάρων ανδρών.

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ με επικεντρο την Κυλλήνη ταρακουνησε την Ηλεία.

seismos killini1
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4R σημειώθηκε στις 11.29 το πρωί του Σαββάτου με επίκεντρο 11 χλμ δυτικά - νοτιοδυτικά της Κυλλήνης και εστιακό βάθος 27,1χλμ.συμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
Ο Σεισμός έγινε αισθητός στην Γαστούνη ,στα Λεχαινα , Αμαλιάδα , στο Πύργο , στην Ζάκυνθο και στην Πάτρα.

Α’ Κορινθίας: Ψηφίζουμε τους καλύτερους της δεκαετίας

Σε όλο τον κόσμο, σε κάθε άθλημα, αυτή την περίοδο, διενεργούνται διάφορες ψηφοφορίες για την ανάδειξη των καλύτερων της δεκαετίας.
Έτσι λοιπόν και η αθλητική ιστοσελίδα apopsi24.gr που ασχολείται με τα ποδοσφαιρικά δρώμενα της Κορινθάς και όχι μόνον,  δε θα μπορούσαμε να λείψουμε από μια τέτοια διαδικασία.
 Όπως μας ενημέρωσε ο φίλος αθλητικογράφος της apopsi24.gr, Δημήτρης Μανωλάκης
"Με τη βοήθεια λοιπόν κυρίως των αθλητικών συντακτών και των προπονητών της Κορινθίας, αλλά και παραγόντων και ποδοσφαιριστών που έχουν μπόλικες συμμετοχές και παραστάσεις στα γήπεδα της Κορινθίας και όχι μόνο, είπαμε να αναδείξουμε τους καλύτερους της δεκαετίας 2010-2020, που αγωνίστηκαν στα γήπεδα της Α’ Κορινθίας.
Δεν υπάρχει περιορισμός σε θέση, καθώς όπως έχει γίνει γνωστό σε αρκετούς ήδη, μπορούν να επιλέξουν τους δέκα (10) καλύτερους κατά την άποψή τους (οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε θέση), έχοντας σα γνώμονα τους τίτλους, τις συμμετοχές, τα γκολ του καθενός, φυσικά και την επιρροή του στην ομάδα που αγωνίστηκε, αλλά και στο πρωτάθλημα γενικότερα.
Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας θα γίνουν γνωστοί αρχικά οι 50 καλύτεροι και στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά στους 18 καλύτερους, χωρίς να αναγράφεται η θέση που κατέλαβε ο καθένας.
Υ.Γ.
Αν κάποιος εν ενεργεία ή μη ποδοσφαιριστής, επιθυμεί να λάβει μέρος στη διαδικασία, μπορεί να αποστείλει τις επιλογές του στο news@apopsi24.gr"

Κορονοϊός: Δύο γυναίκες κατέληξαν στο ΝΙΜΤΣ – Συνολικά 162 οι νεκροί


Άλλες δύο γυναίκες κατέληξαν από κορονοϊό στην Ελλάδα, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών στους 162. Και οι δύο νοσηλεύονται στο ΝΙΜΤΣ.
Η πρώτη πέθανε λίγο πριν από τις 11 χθες το βράδυ, ήταν ηλικίας 92 ετών και έπασχε από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και ήταν αιμοκαθαρόμενη.
Η δεύτερη, ηλικίας 84 ετών, κατέληξε λίγο πριν από τις επτά το πρωί του Σαββάτου και είχε υποκείμενα νοσήματα (σακχαρώδη διαβήτη, πάρκινσον).
Σύμφωνα με τη χθεσινή ενημέρωση του Σωτήρη Τσιόδρα, επιβεβαιώθηκαν άλλα 40 κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας. Συνολικά, τα κρούσματα είναι 2.810, εκ των οποίων το 55% άνδρες. Σημειώνεται ότι από τα νέα κρούσματα, τα 35 αφορούν τον οικισμό Ρομά στη Νέα Σμύρνη Λάρισας.
Από τα κρούσματα 612 (21,8%) σχετίζονται με ταξίδι στο εξωτερικό, ενώ 1.452 (52%) αφορούν σε ήδη γνωστό κρούσμα.
Συνολικά 23 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 72 ετών, 10 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 96% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.
Από τις ΜΕΘ έχουν εξέλθει 90 ασθενείς.
Συνολικά στην Ελλάδα έχουν ελεγχθεί 120.015 κλινικά δείγματα.

Θρίλερ στο Λουτράκι - Τέσσερις νεκροί σε σπήλαιο της περιοχης

Τέσσερις άνδρες ηλικίας από 34 έως 65 ετών, έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα σε σπήλαιο στην περιοχή Καρμπουνάρι Λουτρακίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Πυροσβεστική, οι τέσσερις άνδρες κάτοικοι της περιοχής , που είχαν μαζί τους γεννήτρια, ανασύρθηκαν νεκροί από φρέαρ 25 μέτρων.
Ο Δήμαρχος Λουτρακίου- Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων κ. Γιώργος Γκιώνης, δήλωσε στο Open TV ότι , όλα τα σενάρια για την τραγωδία ερευνώνται καθώς στο συγκεκριμένο σημείο δεν πηγαίνουν συνήθως για περιήγηση ή αναρρίχηση.
Τα τέσσερα άτομα εντοπίστηκαν μέσα στο σπήλαιο ενώ μαζί τους είχαν και μια γεννήτρια από τα καυσαέρια της οποίας πιθανότατα κατέληξαν.  
O συναγερμός σήμανε στις 2 τα ξημερώματα στο Λουτράκι, όταν μια γυναίκα ειδοποίησε την Αστυνομία για τέσσερα άτομα που βρέθηκαν νεκρά σε χαράδρα σπηλαίου. Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, η γυναίκα που ειδοποίησε, ήταν η σύζυγος του ενός εκ των τεσσάρων θυμάτων. Μάλιστα, μαζί της είχε και τα δύο ανήλικα παιδιά τους.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα loutraki365, το πιθανότερο σενάριο, που εξετάζουν οι Αρχές, είναι να έψαχναν για λίρες και ενδεχομένως να βρήκαν τραγικό θάνατο στην προσπάθειά τους να πυροδοτήσουν κάποιον εκρηκτικό μηχανισμό. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, κάποιοι από αυτούς φέρονται να βρέθηκαν νεκροί ενώ ακόμα κρατούσαν τα καλώδια στα χέρια τους.
Με βάση αυτό το σενάριο, απαγορεύθηκε η κυκλοφορία προς το σημείο υπό το φόβο κάποιας νέας έκρηξης, ενώ περίπου στις 5 τα ξημερώματα, ξεκίνησε η επιχείρηση για την ανάσυρση των σορών, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου.