Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

ΔΑΟΚ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ: Eξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκωνΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

http://dionisos892.gr/wp-content/uploads/2015/04/11.jpgΗ Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας ενημερώνει τους χρήστες γεωργικών φαρμάκων ότι στο εξής, για τις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ισχύουν τα παρακάτω:

1) Το τέλος συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ορίστηκε σε είκοσι πέντε ευρώ (25€) μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2015.
Από τις 27 Νοεμβρίου 2015 το τέλος συμμετοχής ορίστηκε στα πενήντα ευρώ (50€).
2) Ο αριθμός των ερωτήσεων που τίθενται σε κάθε ενδιαφερόμενο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων είναι σαράντα (40).
3) Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον είκοσι (20) ερωτήσεις.
Τρίπολη 27/8/2015

ΔΑΟΚ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ