Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Ξεκινούν οι επαναπροσλήψεις στο Δημόσιο – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος Κατρούγκαλου – Τι άλλο περιλαμβάνει στα 50 άρθρα του

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (47/11.5.15) ο Ν4325 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 Στα 50 άρθρα του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
– Την κατάργηση της επιστράτευσης (άρθρο 1)
– Τις αλλαγές στο Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων που πλέον γίνεται λιγότερο αυστηρό (άρθρα 3, 4, 5 και 6)
-Απλούστευση και επιτάχυνση διαδικασιών προσλήψεων εποχικού προσωπικού και συμβάσεων μίσθωσης έργου (άρθρο 8)
-Συμμετοχή προσωπικού ΙΔΑΧ σε διαδικασίες κινητικότητας (άρθρο 9)
-Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Α.Σ.Ε.Π. (άρθρο 11)
– Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών − Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών (άρθρο 12)
– Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων Δημοσίου − Ασφάλεια πληροφορικών συστημάτων Δημοσίου (άρθρο 13)
-Επαναπρόσληψη απολυμένων, αποκατάσταση διαθέσιμων, επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας και πρόσληψη επιτυχόντων του ΑΣΕΠ (άρθρα 14 έως 21)
– Εκποίηση αυτοκινήτων του Δημοσίου (άρθρο 22)
-Θέματα ΟΤΑ (άρθρο 27)
– Διαδικασία για την κάλυψη της θέσης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρο 28)
-Αλλαγές στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (άρθρο 31)
-Άρση αξιόποινου για αιρετούς και υπαλλήλους ΟΤΑ για την μη άσκηση ένδικων μέσων επί υποθέσεων εργατικών διαφορών του προσωπικού των Ο.Τ.Α. και την παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου του εν λόγω προσωπικού (άρθρο 39)
-Δυνατότητα σύναψης δανείων των «κόκκινων» δήμων από ελληνικές και ξένες Τράπεζες και το  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρο 43).
ΝΟΜΟΣ 4325/2015 

aftodioikisi.gr