Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Δήμος Ξυλoκάστρου - Ευρωστίνης¨Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 26/09/2014

Προς τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 & ΩΡΑ 20:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 
  1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (άρθρο 76 ν. 3852/2010).
  2. Έγκριση δημοπράτησης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και των νομικών προσώπων του για το έτος 2015 και δέσμευση πίστωσης προϋπολογισμού έτους 2015.
  3. Έγκριση αρ 30/2014 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
  4. Έγκριση απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού Αδαμοπούλου και συγκεκριμένα από τη συμβολή της με την οδό Ι. Ιωάννου και ως την αρχή του χώρου στάθμευσης των ΤΑΧΙ (ΠΡΟΣ ΝΟΤΙΑ).
  5. Έγκριση διαγραφής ποσού ως εκ παραδρομής βεβαιωθέντος.
  6. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
  7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
  8. Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ».
  9. Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (ΠΛΗΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑΙΪΚΩΝ ».
  10. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ  ΝΙΑΡΡΟΣ