Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Στο ΕΣΠΑ με απόφαση Τατούλη για χρηματοδότηση διάφορα έργα στη Λακωνίαhttp://acrossgreece.com/wp-content/uploads/300px-Elafonisos_island_Simos_Beach.jpg 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση των ακόλουθων έργων στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013


Ειδικότερα,

1. «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης  750.000,00Το έργο αφορά στην βελτίωση των υφιστάμενων τμημάτων της περιφερειακής οδού Παναγίτσας – Σίμου στην Ελαφόνησο και τη διάνοιξη ενός νέου τμήματος για τη σύνδεση των υφιστάμενων αυτών τμημάτων, συνολικού μήκους 3.8 km.
Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του έργου αυτού προβλέπεται η κατασκευή:
• 3.6 km ασφαλτοστρωμένων οδού
• 130 m δευτερευουσών οδών (συναρμογές με υφιστάμενες οδούς)
• 4 ισόπεδοι κόμβοι, σύνδεσης της περιφερειακής οδού με τις δευτερεύουσες
Η περιφερειακή οδός έχει σχεδιαστεί ώστε να ακολουθούνται πιστά τα οριζόμενα από τις εθνικές προδιαγραφές χαρακτηριστικά όσον αφορά τις κατά μήκος και τις κατά πλάτος κλίσεις του καταστρώματος της οδού. Σε όλο το μήκος του έργου, επιλέγεται η ασφαλτόστρωση του καταστρώματος της περιφερειακής οδού


2. «Αστική ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Περιοχής Νέου Κόσμου (Μπιτσάνη)» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης  340.000,00

Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός μικρού πάρκου δύο περίπου στρεμμάτων, μιας παιδικής χαράς και μίας μικρής πλατείας – καθιστικό στην συνοικία του Νέου Κόσμου (πρώην κτήμα Μπιτσάνη) της πόλης της Καλαμάτας, που αναπτύσσεται ταχύτατα μετά την ένταξη της στο σχέδιο πόλης. Οι τρεις χώροι βρίσκονται σε διαφορετικά οικοδομικά τετράγωνα 715-716 αλλά σε άμεση επαφή, θα τους χωρίζει μόνο η υπό διάνοιξη Δημοτική οδός, γι’ αυτό θα μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται.
Το πάρκο οργανώνεται για να δεχθεί διαφορετικές δραστηριότητες που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων της γειτονιάς. Οι παρεμβάσεις στο χώρο θα είναι ήπιες σε μια προσπάθεια να μην διαταραχθεί, στο μέτρο του δυνατού, το σημερινό φυσικό περιβάλλον από αυτοφυή χαμηλή βλάστηση, ελαιόδεντρα και πορτοκαλιές. Για το σκοπό αυτό στον υπό διαμόρφωση χώρο θα στρωθεί φυσικός χλοοτάπητας, θα δημιουργηθούν ανθώνες για τη φύτευση εποχικών ανθέων, θα φυτευτούν διαφορετικών ειδών θαμνώδη, αρωματικά και μη φυτά.
Θα φυτευτούν περιμετρικά και σε επιλεγμένα σημεία, που έχουν σχέση με τον προσανατολισμό του χώρου, πλατάνια, κυπαρίσσια και άκαρπες μουριές που θα εξασφαλίζουν την άνοιξη και τους καλοκαιρινούς μήνες ικανοποιητικές συνθήκες δροσισμού και το χειμώνα προστασία από τους ψυχρούς βόρειους ανέμους. Θα καθιστούν με αυτό τον τρόπο την παραμονή του επισκέπτη στο πάρκο ευχάριστη. Τα ελαιόδενδρα και οι πορτοκαλιές που βρίσκονται στο χώρο που προορίζεται για γήπεδο 5Χ5 θα μεταφυτευτούν στον κήπο της πλατείας μπροστά στην παιδική χαρά και σε διάφορα σημεία του υπό διαμόρφωση πάρκου.
Η παιδική χαρά που θα κατασκευαστεί στο Ο.Τ. 715 διαμορφώνεται σε δυο επίπεδα λόγω μεγάλης κλίσης του εδάφους, τα δυο επίπεδα συνδέονται μεταξύ τους με ράμπα που στόχο έχει την αποφυγή ατυχημάτων από τα παιδιά. Στο ένα επίπεδο οργανώνεται η ζώνη για παιδιά και στο δεύτερο επίπεδο για νήπια. Η παιδική χαρά θα είναι προσβάσιμη στα παιδιά και τους γονείς και από τις δυο Δημοτικές οδούς που την περιβάλλουν.


3. «Διάνοιξη δρόμου και κατασκευή γεφυριού στην Τ.Κ Καστανέας Δ.Ε Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης  1.225.000,00

Το έργο αφορά στην βελτίωση της υφιστάμενης χωμάτινης δημοτικής αγροτικής οδού που παρακάμπτει τον οικισμό της Κ. Καστανιάς από το ύψος της διασταύρωσης της οδού Νεάπολη - Κ. Καστανιά με την οδό παραλία - Βαρκό μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Κ. Καστανιά - Σπήλαιο - παραλία Παναγιάς.
Εφαρμόζεται διατομή τύπου ζ2, με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 2,75 μ., και πλευρική κατασκευή ερείσματος πλάτους 0,75 μ.
στις περιοχές επιχωμάτων και τριγωνική χωμάτινη τάφρος αποχέτευσης του καταστρώματος, κλίσεων 1:3 & 3:1 και βάθους 0,30μ. κάτω από την στέψη των χωματουργικών στις περιοχές ορυγμάτων.
Το συνολικό μήκος της μελετούμενης οδού είναι 1.592,7μ. Τα μήκη των μελετηθέντων τμημάτων των καθέτων οδών προς παραλία Βαρκό και Σπήλαιο - παραλία Παναγιάς είναι 75,87 μ. και 75,09 μ. αντίστοιχα, ενώ η αποκατάσταση της τοπικής χωμάτινης οδού 1 ανέρχεται σε 97,25 μ.
Προς αποφυγή μεγάλων επεμβάσεων στο περιβάλλον, με δημιουργία εκτεταμένων νέων διανοίξεων σε περιοχή με πολύ έντονη πτύχωση, η χάραξη του δρόμου ακολουθεί κατά το δυνατόν τον υφιστάμενο χωματόδρομο με τοπικές βελτιώσεις. Προβλέπεται επίσης η διαμόρφωση όλων των συμβολών- διασταυρώσεων με το τοπικό οδικό δίκτυο της περιοχής. Επιπλέον περιλαμβάνει:
• Έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης για την απομάκρυνση των ομβρίων από το οδόστρωμα, τα οποία περιλαμβάνουν τις πλευρικές τάφρους της οδού, καθώς και τα απαραίτητα τεχνικά (σωληνωτούς οχετούς) και τα απαιτούμενα φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης.
• Έργα σήμανσης και ασφάλισης της οδού που περιλαμβάνουν, την τοποθέτηση πινακίδων (πληροφοριακών, ρυθμιστικών, αναγγελίας κινδύνου κλπ) και στηθαίων καθώς και την οριζόντια διαγράμμιση της οδού.
• Τεχνικά που περιλαμβάνουν α) κατασκευή 9 τοίχων αντιστήριξης με μέσα ύψη που κυμαίνονται από 2,00 έως 3,50μ. και μήκη από 10,00 έως 80,00μ. β) κατασκευή νέων οχετών και τάφρων και ανακατασκευή άλλων υφιστάμενων..