Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Στο ΕΣΠΑ η ύδρευση Τ.Κ. Σκαφιδακίου από τις πηγές της Λέρνης, στην Αργολίδαhttp://static.panoramio.com/photos/large/10683463.jpg 
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση από το ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Κ. ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΛΕΡΝΗΣ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης Νο 20 του ΔΕΠΙΝ- Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 542.430,00€ και συγχρηματοδοτούμενης  δημόσιας δαπάνης 445.600,00€, με Τελικό Δικαιούχο ΔΕΥΑ  ΑΡΓΟΥΣ- ΜΥΚΗΝΩΝ.
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην κατασκευή των εξωτερικών αγωγών μεταφοράς νερού από την πηγή της Λέρνης έως τις δεξαμενές της Τοπικής Κοινότητας Σκαφιδακίου.