Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

ΥΠΔΜ: 750.000 ευρώ για την αξιολόγηση δομών των φορέων 10 υπουργείων

Κονδύλια ύψους 750.000 ευρώ διαθέτει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης μέσω ΕΣΠΑ για την αξιολόγηση των Δομών των εποπτευόμενων Φορέων δέκα υπουργείων. –Στόχος, μεταξύ άλλων είναι ο «προσδιορισμός των υπερστελεχωμένων / υποστελεχωμένων μονάδων/φορέων» αλλά και η «δυνατότητα ανακατανομής προσωπικού (εντός ή εκτός φορέα)»
Συγκεκριμένα, με απόφαση που υπογράφει η υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Εύη Χριστοφιλοπούλου καλούνται τα υπουργεία:
Οικονομικών
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Παιδείας και Θρησκευμάτων
Πολιτισμού και Αθλητισμού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Υγείας
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
να καταθέσουν σχετικές προτάσεις από 17/10/2013 έως 15/11/2013 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος: «Διοικητική Μεταρρύθμιση».
Βασικοί άξονες (πολιτικής) στους οποίους θα στηριχθεί η αξιολόγηση των δομών των φορέων της δημόσιας διοίκησης είναι:
-Καθορισμός πολιτικών, στόχων, αρμοδιοτήτων που θα πρέπει να διατηρηθούν, ή να καταργηθούν, ή να αποκεντρωθούν, ή να παρέχονται από τρίτους, ή των οποίων το πεδίο εφαρμογής χρήζει διεύρυνσης
-Προσδιορισμός των υπερστελεχωμένων / υποστελεχωμένων μονάδων/φορέων
-Δυνατότητα ανακατανομής προσωπικού (εντός ή εκτός φορέα)
-Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αξιοποίησης των πόρων.
Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα καλύπτει το 85% μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).
H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

aytodioikisi.gr