Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Δράση Επιταγής Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους από το Υπουργείο Εργασίας

ergasia.jpg

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


   Ο Δήμος Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων σας ενημερώνει,
ότι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
θα υλοποιήσει Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τους Νέους, με τίτλο
«Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους»,
την πρώτη δράση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.
Στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης
πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά
εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις
απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις
 ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και
 βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση
και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού
περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες
της παραγωγικής διαδικασίας.
Η Δράση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω
χορήγησης voucher για: 
Kατάρτιση 80 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες, σε
συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring). 
Απασχόληση / Εργασιακή εμπειρία 5 μηνών
Ωφελούμενοι: 
 Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 29 ετών, 
Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ