Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Aναβολή της συνεδρίαση​ς Δημ.Συμβουλίου της 20/2/2013 στο Δήμο Λουτρακίου - Αγών Θεοδώρων

Με δελτίο τύπου ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου - Αγών Θεοδώρων κ. Σπυρίδων Νικολάου ενημερώνει ότι: " η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013, με θέμα «Εξέταση αιτήματος δέκα (10) δημοτικών συμβούλων για συζήτηση του θέματος “Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. , μετά τις επιβληθείσες κατασχέσεις των περιουσιακών στοιχείων της και λήψη Απόφασης επί των ενδεδειγμένων λύσεων διάσωσής της”» αναβάλλεται, σύμφωνα και με το άρθρο 3 του Κανονισμού λειτουργίας του, κατόπιν του υπ’ αριθμ. 3592/19-2-2013 εγγράφου των δέκα δημοτικών συμβούλων που είχαν αιτηθεί τη σύγκλησή του ότι αδυνατούν να παρευρεθούν στη συνεδρίαση λόγω της γενικής απεργίας που έχει προκηρυχθεί για τις 20/2/2013.
 Με νεότερο έγγραφο - πρόσκληση θα σας γνωστοποιηθεί η νέα ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης του Συμβουλίου."