Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

Μακροπερι​φέρεια Αδριατικής και Ιονίου Πελάγους


 
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Απόστολος Ε. Παπαφωτίου εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κο Πέτρο Τατούλη και την Περιφέρεια Πελοποννήσου  συμμετείχε στις 5 Νοεμβρίου 2013 στην Αθήνα, σε σύσκεψη εργασίας με θέμα: Σύσκεψη  Σημείων Επαφής για την Στρατηγική ΕΕ για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής Θάλασσας και Ιονίου Πελάγους.
Φωτ.3.jpg
Η σύσκεψη, η οποία ήταν πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τη συμμετοχή των Περιφερειών Πελοποννήσου, Κρήτης και Ιονίων Νήσων, εκπροσώπων των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τουρισμού, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εσωτερικών, Παιδείας, δια βίου Μάθησης και  Θρησκευμάτων, εκπρόσωπων οργανισμών και Διευθύνσεων και άλλων φορέων.
Στη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου, συμμετέχουν εθνικές και περιφερειακές αρχές από 4 Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία, Ελλάδα και 4 χώρες υποψήφιες προς ένταξη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο και Αλβανία.
Οι στόχοι της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής Αδριατικής και Ιονίου, η οποία διεξάγεται από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , είναι η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας, η οικονομική ανάπτυξη και η απασχόληση, ιδιαίτερα μέσω της βελτίωσης της ελκυστικότητας της «Μακροπεριφέρειας», της ανταγωνιστικότητας και της συνδεσιμότητας της. Η Στρατηγική αυτή αναμένεται επίσης να συμβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

Οι πυλώνες της Στρατηγικής για την Μακροπεριφέρεια είναι οι εξής:

1.     Καινοτόμος θαλάσσια και παράκτια ανάπτυξη: Αλιεία, ιχθυοκαλλιέργεια, γαλάζια ενέργεια, ορυκτοί πόροι κ.α.

2.     Συνδεσιμότητα: Μεταφορές, διευκόλυνση εμπορίου, διασύνδεση με διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, συνδυασμένες μεταφορές κ.λ.π.

3.     Διατήρηση, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος: Προστασία βιοποικιλότητας, καλύτερη διαχείριση αποβλήτων για παράκτιες περιφέρειες κ.λ.π.

4.     Αύξηση της ελκυστικότητας της περιφέρειας: Τουρισμός, παράκτιος και εσωτερικός τουρισμός καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, τουρισμός κρουαζιέρας, πολιτιστικής κληρονομιάς, τουρισμός υγείας κ.λ.π.

Ως οριζόντια ζητήματα εξετάζονται:

§  Η έρευνα και η καινοτομία

§  Η δημιουργία και η ανάπτυξη διαχειριστικών/διοικητικών ικανοτήτων.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που την διακρίνει και στην έντονη παρουσία που έχει στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις που διεξάγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής. Η συμμετοχή πολιτών, οργανισμών και φορέων της Πελοποννήσου στη διαβούλευση αυτή θα επιτρέψει το καθορισμό συγκεκριμένων δράσεων με προστιθέμενη στρατηγική αξία, οι οποίες θα ενταχθούν στο γενικότερο σχεδιασμό της Περιφέρειας για την πλήρη και πολλαπλή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η Στρατηγική αυτή.

Καλούνται να συμμετέχουν οι πολίτες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς στην Πελοπόννησο όπως δημόσιοι οργανισμοί, επιχειρήσεις κ.λ.π., με σκοπό τη συγκέντρωση ιδεών και τη διασφάλιση ότι η Στρατηγική της Ε.Ε. θα είναι ρεαλιστική και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων της Μακροπεριφέρειας. (http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/pbl_cons_eusair)

Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως της 13 Δεκεμβρίου και τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας στις 6-7 Φεβρουαρίου 2014. Εν συνεχεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συντάξει την ανακοίνωση για τη Στρατηγική της Ε.Ε. για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής Θάλασσας –Ιονίου Πελάγους καθώς και το πρόγραμμα της Στρατηγικής αυτής.  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.