Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Περιφερειάρχης Πελοποννήσου: «Θέλουμε σύγχρονο χωροταξικό που θα υποστηρίξει το στρατηγικό σχεδιασμό μας και στις υποδομές και στην οικονομία»Την ανάγκη εφαρμογής ενός σύγχρονου χωροταξικού πλαισίου, το οποίο θα ενσωματώσει και θα υποστηρίξει το στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τόσο στο επίπεδο των υποδομών, όσο και στο επίπεδο της περιφερειακής οικονομίας, έθεσε ως προτεραιότητα ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των συμπερασμάτων της Α φάσης των Μελετών Αναθεώρησης των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων στο ΥΠΕΚΑ, την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013, παρουσία του Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Ιωάννη Μανιάτη, του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Σταύρου Καλαφάτη και του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Αλεξιάδη.
«Θέλουμε ένα χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο μέσα από τη ζωνοποίηση των χρήσεων σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα διευκολύνει τις αδειοδοτήσεις νέων επενδύσεων και θα δημιουργήσει στην πράξη συνθήκες fast track» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και επανέλαβε την άποψη ότι «η αρμοδιότητα ανασύνταξης του Περιφερειακού Χωροταξικού θα πρέπει να ανήκει στην αιρετή Περιφέρεια  και μπορούμε το έργο αυτό να το χρηματοδοτήσουμε».
Ο Περιφερειάρχης εξέφρασε επίσης την ικανοποίηση του για την ενσωμάτωση των προτάσεων της Περιφέρειας στα συμπεράσματα του Α σταδίου σχετικά με:
a.         Την χωροθέτηση τόσο του Ανατολικού Άξονα της Πελοποννήσου Μονεμβάσια, Κυπαρίσσι, Λεωνίδιο, Άστρος, Αργος, Ναύπλιο όσο και της Ιονίας Οδού στο τμήμα Πύργος Ανδρίτσαινα Μεγαλόπολη και την ένταξη τους στο διευρωπαϊκό δίκτυο.
b.         Την προστασία της γεωργικής γης που αρδεύεται από τα μεγάλα αρδευτικά που έχουν κατασκευαστεί ή είναι σε εξέλιξη στην Πελοπόννησο.
c.         Την διατύπωση των όρων και προϋποθέσεων για την εκμετάλλευση των φυσικών διαθεσίμων της Πελοποννήσου (κοιτάσματα Λιγνίτη, Μάρμαρου  και Πέτρας).
d.        Την θεσμοθέτηση και λειτουργία θαλάσσιων πάρκων αναψυχής και καταδύσεων.
e.         Την θεσμοθέτηση αναπτυξιακών ζωνών που θα αφορούν τουριστικές δραστηριότητες, μεταφορές και Logistics, ΑΠΕ καθώς και κτηνοτροφικά πάρκα.
f.          Τον χαρακτηρισμό μιας σειράς ρεμάτων ως αποδέκτες  επεξεργασμένων αποβλήτων με ταυτόχρονο προσδιορισμό των μέγιστων επιτρεπτών οργανικών φορτίων που θα μπορούν να έχουν τα επεξεργασμένα απόβλητα  αλλά και της μέγιστης ποσότητας επεξεργασμένων αποβλήτων που θα μπορεί να παραλάβει ο κάθε αποδέκτης προκειμένου να σταματήσει  η περιπτωσιακή και μεμονωμένη αδειοδότηση
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ανέπτυξε ακόμη την πολιτική της Περιφέρειας για την διαχείριση των οικοσυστημάτων που την ενσωματώνει τρίπτυχο:
g.        Ένας Περιφερειακός φορέας διαχείρισης για τον σύνολο των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας την Ευθύνη και εποπτεία του οποίου θα έχει η Περιφέρεια.
h.        Μια ειδική περιβαλλοντική μελέτη ανά οικοσύστημα με την οποία θα εξασφαλιστεί η προστασία του οικοσυστήματος.
i.          Ένα σχέδιο διαχείρισης ανά οικοσύστημα το οποίο δίνει την αναπτυξιακή διάσταση και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συνέργειες αειφορίας και επιχειρηματικότητας.
Παρουσία των μελών της Κυβέρνησης ο Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης υπερασπίστηκε με σθένος την ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού, τονίζοντας ότι είναι «εντελώς απαράδεκτο» και ότι θα καταστρατηγηθεί κάθε κανόνας στην περίπτωση που η Ολυμπία Οδός δεν φτάσει μέχρι την Τσακώνα. Υπενθύμισε, τέλος, ότι «την ολοκλήρωση του φυσικού της αντικειμένου θα την διεκδικήσουμε με οποιοδήποτε ένδικο μέσο προσφέρεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης», άποψη την οποία συνυπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Απόστολος Κατσιφάρας.