Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Δήλωση της Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου Κωνσταντίνας Νικολάκου για την αρμοδιότητα καθαρισμού του ποταμού ΆριΗ Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, Ανάπτυξης, Έργων και Ενημέρωσης κα Κωνσταντίνα Νικολάκου σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Δημάρχου Καλαμάτας αναφορικά με την ευθύνη καθαρισμού του ποταμού Άρι προέβη στην κάτωθι δήλωση:
Με έκπληξη διαπιστώσαμε την προσπάθεια του Δημάρχου Καλαμάτας να αποποιηθεί των ευθυνών του για τα προβλήματα που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις και την απαράδεκτη κατάσταση που αντιμετώπισαν οι πολίτες της Καλαμάτας.
Ο κ. Δήμαρχος ανάρτησε στην ιστοσελίδα του Δήμου ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία «η ευθύνη για τον καθαρισμό του ποταμού Άρι και για τις σχετικές διευθετήσεις σε αυτόν ανήκει αποκλειστικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».
Θα περιμέναμε, αντί για την «άστοχη και αναίτια» αυτή προσπάθεια του Δημάρχου, να προβεί σε άμεσες παρεμβάσεις προς αποκατάσταση των προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι πολίτες.
Η νομοθεσία την οποία επικαλείται ο κ. Δήμαρχος αφορά το σχέδιο διαχείρισης των λεκανών απορροής και δεν έχει καμία σχέση με την αστυνόμευση και τον καθαρισμό των ρεμάτων. Η ευθύνη του Δήμου προκύπτει ξεκάθαρα από το αρ. 4 του Ν. 4071/2012 όπου η αρμοδιότητα «καθαρισμός και αστυνόμευση ρεμάτων» ασκείται από τους Δήμους είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια. 
Το συγκεκριμένο μάλιστα νόμο επικαλείται η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας  στο έγγραφό της με θέμα «σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» που δίνει αναλυτικές οδηγίες προς όλους τους φορείς.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, οποτεδήποτε ζητήθηκε η συνδρομή της, όπως για τον καθαρισμό του ρέματος Πολιανή – Θουρία, διέθεσε χωματουργικά μηχανήματα και συνέβαλλε στον καθαρισμό κρίσιμου τμήματος της κοίτης από Θουρία μέχρι και μετά τη Μικρομάνη, συμβάλλοντας σε καλύτερα αντιπλημμυρικά αποτελέσματα.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα των συμπολιτών μας σύμφωνα με αρμοδιότητες, θεωρούμε ωστόσο, τουλάχιστον πολιτικά προκλητική την ανακοίνωση του κ. Νίκα, η οποία υπηρετεί απόλυτα την ανευθυνότητα και τον παλαιοκομματισμό. Άλλωστε ο κ. Δήμαρχος, αφού δεν είχε την αρμοδιότητα για ποιο λόγο ο ίδιος αιτήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο οικονομική ενίσχυση για τον καθαρισμό του ποταμού Άρι;