Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Βραβείο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για ηθική διακυβέρνηση

 https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=40fc3ecc9e&view=att&th=1413669e94cf09f9&attid=0.4&disp=inline&realattid=f_hls0z6j13&safe=1&zw&saduie=AG9B_P8jwSnQG1R5bBsQuUL9P8qf&sadet=1379610996014&sads=jDIK4aGp8qLBR1V07utQqQH9fVY
 
«Το πολιτικό σύστημα που όλοι μας υπηρετήσαμε έχει μεγάλες ευθύνες για τον τρόπο με τον οποίο δομήθηκε ένα κράτος, το οποίο, αφενός, ποτέ δε λειτούργησε με ηθικούς κανόνες, αφετέρου, δαιμονοποίησε την επιχειρηματικότητα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα και να διασπαθίζεται ο δημόσιος πλούτος και να μην ωφελείται ο πολίτης» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης κατά την παραλαβή τιμητικής διάκρισης της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην τελετή απονομής των βραβείων SocialEnvironmentalEthical - Governance του EBEN GR, που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου, την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013.
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=40fc3ecc9e&view=att&th=1413669e94cf09f9&attid=0.5&disp=inline&realattid=f_hls0zhob4&safe=1&zw&saduie=AG9B_P8jwSnQG1R5bBsQuUL9P8qf&sadet=1379610884824&sads=v3grkjPJfd1WsKFDMEnswqCpUJM 
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου τιμήθηκε με τη διάκριση Bronze Awards για την πολιτική βούληση του Περιφερειάρχη κ. Τατούλη να κριθεί η προσπάθεια της Πελοποννήσου στο επίπεδο της διοίκησης και των διοικητικών δομών με κριτήρια και κανόνες που διέπουν τον ιδιωτικό τομέα και, κυρίως, την εφαρμογή της επιχειρηματικής ηθικής ως στοιχείο εμπλουτισμού της διοικητικής μεταρρυθμιστικής προσπάθειας.
Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που τιμάται δημόσιος φορέας με βραβείο επιχειρηματικής ηθικής, για την υποστήριξή του στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο όπου η κοινωνική συμμετοχικότητα αποτελεί στοιχείο ηθικής για την επιχειρηματικότητα.
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=40fc3ecc9e&view=att&th=1413669e94cf09f9&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_hls0x9221&safe=1&zw&saduie=AG9B_P8jwSnQG1R5bBsQuUL9P8qf&sadet=1379610937038&sads=LbE9TcpKyolzKakO2dJ_9o6BRyA 
Συγκεκριμένα, μέσω αυτής της διαδικασίας βοηθούνται οι επιχειρήσεις να εφαρμόζουν συστήματα και πολιτικές που συμβάλλουν στην εταιρική αειφόρα ανάπτυξη, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνική ευημερία. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσονται στοιχεία που λειτουργούν συμπληρωματικά με την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία, όπως η προστασία του περιβάλλοντος και ο θεσμός της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τα οποία έχει ήδη ενσωματώσει στην πολιτική της η Περιφέρεια Πελοποννήσου.