Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΚΤΑΚΤΟ: Άμεση ανάγκη για αίμα

Η ΜΙΚΡΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ!!! 
 Παρακαλούνται όσοι είναι σε θέση να δώσουν αίμα.