Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Οι μεγάλοι χαμένοι και οι… κερδισμένοι από την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου

Άνευ προηγουμένου θα είναι το μαχαίρι που θα μπει στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου. Οι αποδοχές θα μειωθούν από 7% έως και 53% σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα οι κλητήρες του υπουργείου Οικονομικών που λαμβάνουν το επίδομα ΔΙΒΒΕΤ το οποίο φτάνει ακόμη και τα 1.800 ευρώ), καθώς θα καταργηθούν συνολικά περίπου 100 επιδόματα και θα μείνουν μόνο η οικογενειακή παροχή, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, το επίδομα παραμεθόριων περιοχών και τα επιδόματα σπουδών (μεταπτυχιακών σπουδών, αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης).
Το σχετικό νομοσχέδιο, θα κατατεθεί στη Βουλή στις 3 Οκτωβρίου και εκτιμάται ότι θα μπλοκάρει τυχόν αυξήσεις στις συντάξεις που θα προκύψουν από τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών, αλλάζοντας τον τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών.
Παράλληλα, με το νομοσχέδιο θα θεσπιστεί και «επίδομα παραγωγικότητας», το οποίο θα αποδίδεται σε όσους υπαλλήλους επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους που θα καθορίζονται με βάση συμβόλαια παραγωγικότητας ή αποδοτικότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο, είναι να υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης του παραγόμενου έργου του υπαλλήλου.

Ποιοι χάνουν τα περισσότερα
Οι μεγάλοι χαμένοι από το ενιαίο μισθολόγιο, θα είναι οι υπάλληλοι των υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης, που λαμβάνουν υψηλά επιδόματα, αλλά και οι εργαζόμενοι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι υπάλληλοι των συγκεκριμένων υπουργείων, μέχρι και σήμερα λαμβάνουν επιδόματα τα οποία αντιστοιχούν από το 30% έως και το 60% των συνολικών τους αποδοχών. Η κατάργηση των επιδομάτων αυτών και η παράλληλη μικρή αύξηση των βασικών μισθών (η ενσωμάτωση επιδομάτων στις βασικές αποδοχές) θα οδηγήσει σε μειώσεις από 20% έως 40%, ενώ άνω του 50% θα φτάσουν οι απώλειες για τους υπαλλήλους αυτών των υπουργείων, οι οποίοι είναι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (διοικητικοί υπάλληλοι, κλητήρες κ.ά.).
Γενικότερα, οι υπάλληλοι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα έχουν στο εξής πιο αργούς ρυθμούς εξέλιξης από τους υπαλλήλους που έχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ενώ η εξέλιξή τους θα φτάνει μέχρι και τον 4ο βαθμό, όπως προβλέπει το σχέδιο για το ενιαίο βαθμολόγιο.

Οι… κερδισμένοι από το ενιαίο μισθολόγιο
Υπάρχουν, όμως, και αυτοί που ευνοούνται από το ενιαίο μισθολόγιο και θα δουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται, έστω και κατά λίγα ευρώ. Στην κατηγορία αυτή, ανήκει το πολιτικό προσωπικό των υπουργείων Άμυνας, Θαλασσίων Υποθέσεων και Παιδείας.
Οι αποδοχές των συγκεκριμένων υπαλλήλων καταγράφουν σήμερα αποκλίσεις, από τον μέσο όρο αποδοχών των υπαλλήλων στα υπουργεία, από 20% (στο υπουργείο Άμυνας) και από 12% έως 19% στα υπουργεία Θαλασσίων Υποθέσεων και Παιδείας.

eklogika.gr