Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο

Με επτά νομοσχέδια και την τροπολογία για τη νέα δομή της Δημόσιας Τηλεόρασης στο επίκεντρο συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου.
Ειδικότερα, στο υπουργικό συμβούλιο θα συζητηθούν τα εξής:
  • Σχέδιο νόμου: Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων.
  • Σχέδιο νόμου: Σύσταση Οργανισμού "Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ", συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις.
  • Τροπολογία: Νέα δομή της Δημόσιας Τηλεόρασης.
  • Επιλογή Αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου
  • Σχέδιο νόμου: Μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις, η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009.
  • Σχέδιο νόμου: Μεταφορά στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.
  • Σχέδιο νόμου: Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/38/ΕΚ/6.5.2009.
  • Σχέδιο νόμου: Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.
  • Σχέδιο νόμου: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 "Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις" (Α' 147) και προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 "για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (EE L 146 της 10.6.2009), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας (EE C 69 της 18.3.2010)".