Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

Δήμος Ξυλoκάστρου - Ευρωστίνης Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 15/05/2015


ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 15η Μαΐου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Αποδοχή δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης με τίτλο ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
2. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΚΟΚ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ/ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
3. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια σημαιών.
4. Ψήφιση πίστωσης για τακτοποιήσεις αυθαιρέτων.
5. Ρύθμιση οφειλής εταιρείας ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΛΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
6. Ρύθμιση οφειλής κ. Κων/νου Γιαννόπουλου.
7. Ρύθμιση οφειλής κ. Γεωργίου Πλασσαρά.
8. Ρύθμιση οφειλής κ. Αφροδίτης Μαρκαντώνη.
9. Ρύθμιση οφειλής κ. Θεοφάνη Γεωργαλή.
10.Ρύθμιση οφειλής κ. Αικατερίνης Θηβαίου.
11.Ρύθμιση οφειλής κ. Μαρίας Κλουτσινιώτη
12.Ρύθμιση οφειλής κ. Βλασίου Σιώκου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ