Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

Βοήθεια στο Σπίτι: Διορία έως τη Δευτέρα δίνει το ΥΠΕΣ στους Δήμους

Προθεσμία έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου έχουν οι Δήμοι της χώρας, για να γνωστοποιήσουν στο ΥΠΕΣ τα στοιχεία του προσωπικού που απασχολείται παρέχοντας υπηρεσίες «Βοήθεια στο Σπίτι».

Για τη χορήγηση των στοιχείων αυτών θα πρέπει να συμπληρώσουν ένα αρχείο  αρχείο xls με την ονομασία BSSDATA_ και να το αναρτήσουν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ που
αφορά θέματα του προσωπικού της Τ.Α. (https://aftodioikisi.ypes.gr/) μέχρι 21-12-2020, διατηρώντας την ίδια ονομασία.

Δείτε το xls εδώ.

Δείτε το έγγραφο του ΥΠΕΣ:

Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε μέχρι τη Δευτέρα 21-12-2020 τα στοιχεία του προσωπικού (ΑΦΜ,
Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο)

που απασχολείται σήμερα στο φορέα σας, παρέχοντας υπηρεσίες «ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». Για τη χορήγηση των στοιχείων αυτών θα πρέπει να συμπληρώσετε το συνημμένο, στο παρόν,
αρχείο xls με την ονομασία BSSDATA_

και να το αναρτήσετε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ που
αφορά θέματα του προσωπικού της Τ.Α. (https://aftodioikisi.ypes.gr/) μέχρι 21-12-2020, διατηρώντας την
ίδια ονομασία. Επισημαίνεται ότι για να είναι δυνατή η ανάρτηση του αρχείου στον τόπο θα πρέπει να είναι
μορφής xls ή ods και να έχει την ονομασία BSSDATA_

Φορείς που δεν θα ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στις οδηγίες του παρόντος, αναρτώντας το προαναφερθέν
αρχείο στον τόπο εντός της τιθέμενης προθεσμίας, θα θεωρηθεί ότι δεν απασχολούν προσωπικό παροχής των
υπηρεσιών αυτών (δεν απαιτείται σχετική έγγραφη ενημέρωση της υπηρεσία μας από τους φορείς αυτούς).
Υπενθυμίζεται ότι για την είσοδο του υπεύθυνου επικοινωνίας του φορέα στον τόπο
(https://aftodioikisi.ypes.gr) απαιτείται η χρήση του μοναδικού 12ψήφιου κωδικού που αντιστοιχεί στο
φορέα (Ενιαίος Κωδικός Αριθμός Φορέα, ΕΚΑΦ), καθώς και του κωδικού πρόσβασης που έχει χορηγηθεί στον
υπεύθυνο επικοινωνίας από την υπηρεσία μας 1
. Το σύστημα σας αναγνωρίζει κατά τη στιγμή της εισόδου σας
στον διαδικτυακό τόπο και προσθέτει αυτόματα στην ονομασία του αρχείου που αναρτάτε τον ενοποιημένο
κωδικό του φορέα σας.

Σε περίπτωση που, εκ παραδρομής, αναρτηθεί λανθασμένο ή ελλιπές αρχείο, είναι
δυνατή η εκ νέου ανάρτησή του, καθώς το νέο αρχείο αναγνωρίζεται αυτόματα ως το μόνο ορθό, αρκεί αυτό
να έχει ονοματιστεί σωστά και να είναι της ίδιας μορφής με το προγενέστερα αναρτηθέν.
Το παρόν, μετά του συνημμένου του, μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη
διαδρομή https://www.ypes.gr/eggrafa/