Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

MΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ «ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» 11/12/2015, Πάτρα
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα που διοργάνωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας με θέμα: «Παρόν & Μέλλον στη Χρηματοδότηση της Έρευνας & Καινοτομίας» την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου στην Πάτρα, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στο πλαίσιο των Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ για την περίοδο 2014 – 2015.

Την Ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους και απεύθυναν χαιρετισμό ο Δρ. Σωτήρης Παυλέας, Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας, ο κ. Βασίλης Μπουργανός, Διευθυντής του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΕΧΜΗ/ΙΤΕ) και ο κ. Νικόλαος Ζερβός, Αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.) του Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ.
Στη συνέχεια, η κ. Σταυρούλα Πούλου, εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας μίλησε για το Παρόν και Μέλλον στις Κρατικές Ενισχύσεις ΕΤΑΚ και ο κ. Βασίλειος Γογγολίδης, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας για την Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) 2014-2020. Ακολούθησαν παρουσιάσεις έξι έργων, που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας από εκπροσώπους φορέων και εταιρειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου (ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΒΕΡ∆Ε - ΚΥΒΙΚΑ ΛΟΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ Α.Ε.Β.Ε., ΙΕΧΜΗ/ΙΤΕ, CONAIS Α.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών, ΚΤΗΜΑ ΠΑΛΥΒΟΥ, ΙΝ.ΒΙ.Σ. Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ). Η Ημερίδα έκλεισε με την Ανοιχτή Συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, ΓΓΕΤ και των φορέων κατά την οποία ανταλλάχθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις σχετικά με τις εμπειρίες, τα προβλήματα, τις καλές πρακτικές, αλλά και προτάσεις βελτίωσης για τη χρηματοδότηση της Έρευνας και Καινοτομίας στο μέλλον.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, στο πλαίσιο των Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ για την περίοδο 2014 – 2015, προγραμματίζει ακόμα μία ημερίδα στη Λάρισα στις 16 Δεκεμβρίου. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ: http://www.eyde-etak.gr και στις σελίδες της Υπηρεσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  


Γιώτα Γουρνά
Account Manager