Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014

Back to school” στο Γενικό Λύκειο Κυπαρισσίας: μία ευρωπαϊκή δράση


Ολοκληρώθηκε η ευρωπαϊκή δράση BACK TO SCHOOL στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με την επίσκεψη του κ. Ταξιάρχη Θεοχάρη στο Γενικό Λύκειο Κυπαρισσίας, τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014.
Η δράση BACK TO SCHOOL φέρνει στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπόλοιπων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ιδιαίτερης πατρίδας τους στα οποία φοίτησαν ή άλλα σχολεία της επιλογής τους. Στις επισκέψεις τους αυτές συνομιλούν με μαθητές και δασκάλους όχι μόνο για όργανα, θεσμούς και ευρωπαϊκές πολιτικές αλλά και για την προσωπική τους εμπειρία και σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοβουλία «Επιστροφή στα θρανία» δίνει στους νέους την ευκαιρία να συζητήσουν για την Ευρώπη με ανθρώπους που γνωρίζουν την ΕΕ από μέσα και με τους οποίους έχουν ένα κοινό σημείο: τη φοίτησή τους στο ίδιο σχολείο.  Έτσι για μια μέρα τα στελέχη αυτά γίνονται «το πρόσωπο της Ευρώπης» στο σχολείο τους!

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, ο κ. Ταξιάρχης Θεοχάρης επισκέφθηκε το σχολείο όπου φοίτησε και μίλησε στα τρία τμήματα της Β’ Λυκείου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον τρόπο λειτουργίας της, τα θεσμικά όργανα και τις αρμοδιότητές τους καθώς και τη δική του σταδιοδρομία. Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά θέτοντας ερωτήσεις γενικής φύσεως αλλά και ειδικότερες, επάνω στον ευαίσθητο τομέα που υπηρετεί ο κ. Θεοχάρης, που είναι ο έλεγχος των τροφίμων και η ασφάλεια του καταναλωτή. Το αντικείμενο της εργασίας του ομιλητή, ο τρόπος λειτουργίας της υπηρεσίας του και το γεγονός ότι εδρεύει στην Ιρλανδία, κέντρισαν την προσοχή των νέων που παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον.

Δυο λόγια για τον ομιλητή: Ο Ταξιάρχης Θεοχάρης είναι απόφοιτος του Γενικού Λυκείου Κυπαρισσίας. Κατάγεται από την Αρχαία Φιγαλεία Ολυμπίας. Σπούδασε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων. Είναι κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων (MSc Επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc Ευρωπαϊκή νομοθεσία τροφίμων -  University of Ulster Northern Ireland , Diploma στην διασφάλιση ποιότητας στη βιομηχανία τροφίμων - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Έχει εργαστεί την περίοδο 2002-2012 ως υπεύθυνος συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων και κατόπιν ως διευθυντής εργοστασίου σε ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων. Την περίοδο 2007-2012 εργάστηκε επίσης ως εξωτερικός αξιολογητής-επιθεωρητής στο ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης). Από το 2012 εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Γραφείο Τροφίμων & Κτηνιατρικών Θεμάτων στο Grange της Ιρλανδίας, ως επιθεωρητής εθνικών συστημάτων ελέγχου εισαγωγών στην ΕΕ, τροφίμων ζωικής προέλευσης και ζώων.
         
Ανδρονίκη Τζομάκα
Συντονίστρια δράσεων
Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ναύπλιο