Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014

Η Χούντα για τον Παναθηναϊκό και το 3-0 επί του Ερυθρού Αστέρα

xounta
 Ενα αποκαλυπτικό έγγραφο βγήκε στο φως της δημοσιότητας, με το οποίο αποδεικνύεται ότι η Χούντα προσπάθησε να οικιοποιηθεί τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ερυθρού Αστέρα.

Στο δρόμο για το Γουέμπλεϊ ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον Ερυθρό Αστέρα και τον νίκησε με 3-0 και όπως γράφει το ΕΘΝΟΣ, φαίνεται με έγγραφο ότι η Χούντα διέδιδε ότι αγόρασε το παιχνίδι έναντι τριών εκατομμυρίων δραχμών, για να καρπωθεί προς όφελος της, τη μεγάλη επιτυχία των πρασίνων. Αναλυτικά:

Ενα αποκαλυπτικό απόρρητο έγγραφο της χούντας. Το 16σελιδο «Μηνιαίον δελτίο Ψυχολογικών Επιχειρήσεων - Διαφωτίσεως» που συντάχθηκε από το Αρχηγείο Στρατού τον Μάιο του 1971. Παρέχει σαφή εικόνα για τον μηχανισμό προπαγάνδας που στήθηκε κατά τη διάρκεια της επταετίας. Στη σελίδα 5 του Δελτίου υπό τον τίτλο «Ψίθυροι - Διαδόσεις - Φήμαι» αναφέρεται:
«Διεδόθησαν τα κατωτέρω:
α. Υφίστανται τάσεις υποτιμήσεως της δραχμής συνεπεία της κρίσεως του δολλαρίου.
β. Η νίκη του ΠΑΟ επί του Ερυθρού Αστέρος εξηγοράσθη αντί 3 εκατ. δραχμών.
γ. Ο ευμενώς προς την Εθν. Κυβέρνησιν συμπεριφερόμενος Ελληνικός και ξένος Τύπος χρηματοδοτείται υπό ταύτης.
δ. Υφίσταται διάστασις μεταξύ του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Συντονισμού και των Γεν. Γραμματέων των Υπουργείων.
ε. Επίκειται η πτώσις ή ο ανασχηματισμός της Κυβερνήσεως (εντός του μηνός Ιουνίου). Εις την νέαν Κυβέρνησιν θα περιληφθούν και τέως πολιτικοί.
ζ. Η Τράπεζα δεν χορηγεί εξοφλητικάς αποδείξεις προς τους αγρότας διά τα χρέη, τα οποία εχάρισεν η Κυβέρνησις.
η. Οι ανώτατοι Αξ/κοί του Ναυτικού δεν διάκεινται ευμενώς προς την Επανάστασιν.
θ. Μεταξύ του Προέδρου της Κυβερνήσεως και των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου υπήρξε διαφωνία εις το θέμα της αντικαταστάσεως των Δημάρχων και του χρόνου διατηρήσεως της Επαναστάσεως, συνεπεία της οποίας ο κ. Πρωθυπουργός απεχώρησεν εκ του Υπουργικού Συμβουλίου και απέσχεν επί τριήμερον των καθηκόντων του. Τη επεμβάσει του Στρατού και ιδιαιτέρως του Αρχηγού των ΕΔ υπεχρεώθη όπως επανέλθη εις καθήκοντά του».
 gazzetta.gr