Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη στα 55 (αναλυτικο​ί πίνακες)

Στα 55 τους χρόνια μπορούν οι μητέρες ανηλίκων να βγουν υπό προϋποθέσεις στη σύνταξη. Ευνοϊκές διατάξεις για ταχύτερη έξοδο έχουν επίσης οι γυναίκες που θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010, αλλά και οι εργαζόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:

  • Μητέρες ανήλικων τέκνων
Θεμελίωση δικαιώματος μέχρι το τέλος του 2010
Οι εν λόγω γυναίκες είναι τυχερές καθώς μπορούν να πάρουν πλήρη σύνταξη στα 55. Ως τελευταία μέρα ανηλικότητας τέκνου λαμβάνονται υπόψη τα 18α γενέθλιά του. Πρέπει να σημειωθεί πως οι 5.500 μέρες μπορούν να είναι πραγματικές ημέρες ασφάλισης, αλλά εφόσον δεν επαρκούν μπορούν να συμπληρωθούν από τις επιδοτούμενες ημέρες κύησης και λοχείας αλλά και από 200 μέρες επιδοτούμενης ανεργίας και 200 μέρες επιδότησης ασθένειας που έχουν διανυθεί εντός της 10ετίας από την ενηλικίωση του παιδιού.
Θεμελίωση δικαιώματος το 2011
Μειωμένη σύνταξη καταβάλλεται από τα 52 και μετά. Ασφαλισμένη που θα φύγει στα 55 θα έχει μία περικοπή στη σύνταξή της 12%.
Θεμελίωση δικαιώματος μέσα στο 2012
Και σε αυτή τη περίπτωση το δικαίωμα κλειδώνει με 5.500 μέρες εργασίας και την ύπαρξη ανήλικου τέκνου, ωστόσο καταβάλλεται μειωμένη σύνταξη στα 55 . Στα θετικά είναι πως οι εν λόγω ασφαλισμένες έχουν περισσότερα περιθώρια εξαγοράς πλασματικών ετών καθώς μετράνε τα πλασματικά του νόμου 3863.
Παράλληλα, το δικαίωμα εξόδου στο 55ο έτος έχουν κατοχυρώσει και χιλιάδες γυναίκες που καλύπτονται από το Δημόσιο και τα Ταμεία ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, στην περίπτωση που βγουν με μειωμένη σύνταξη θα έχουν ένα «πέναλτι» στο καταβαλλόμενο ποσό το οποίο διατηρείται εφ” όρου ζωής.
Επίσης, τη δυνατότητα να βγουν σε σύνταξη στο 55ο έτος έχουν και ασφαλισμένοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις όσον αφορά τον αριθμό των ενσήμων.
Για παράδειγμα, όσοι έχουν 10.500 μέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 7.500 στα βαρέα, θεμελιώνουν δικαίωμα με το όριο που ισχύει τη συγκεκριμένη χρονιά (π.χ στο 55ο έτος με πλήρη σύνταξη για θεμελίωση το 2010).
Δείτε τους πίνακες:
Πηγή: Έθνος