Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Έργα Ζωής στο Ξυλόκαστρο

Η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης του Ξυλοκάστρου, που έγινε σταδιακά από το 2006, είναι ένα σημαντικό έργο υποδομής και ανάπτυξης. Είναι έργο ΖΩΗΣ.
Η πόλη του Ξυλοκάστρου αποκτά ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και λειτουργικό εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης, χωρίς διαρροές, και συχνές βλάβες. Διαχειριζόμαστε σωστά, ορθολογικά το πόσιμο νερό και προστατεύουμε την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών μας.
Συγκεκριμένα η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης (τμήμα 1), το έτος 2005, προϋπολογισμού 870.000,00€, αφορούσε την αλλαγή των αγωγών τροφοδοσίας (κεντρικούς αγωγούς) ύδρευσης επί της οδού Νοταρά.
Η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης (τμήμα 2), το έτος 2007, προϋπολογισμού 659.000,00€, αφορούσε την αντικατάσταση αγωγών τροφοδοσίας (δευτερεύοντες) επί της Π.Ε.Ο. και τις κάθετες οδούς μεταξύ Νοταρά και Ι. Ιωάννου.

Η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης (τμήμα 3), έτος 2009, προϋπολογισμού 983.000,00€, αφορούσε τους αγωγούς τροφοδοσίας (δευτερεύοντες) του κεντρικού τμήματος (εμπορικό κέντρο) της πόλης.
Με το σημερινό έργο, το οποίο ολοκληρώνει το σύνολο της αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης και το οποίο ήδη εκτελείται με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης του Ξυλοκάστρου (τμήμα 4) – τηλεέλεγχος και τηλεχειρισμός κεντρικού δικτύου ύδρευσης», προϋπολογισμού 1.300.000,00€, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ και αφορά:
  1. Την αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης νότια της οδού Νοταρά μέχρι το ύψος της παλαιάς χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ, ανατολικά μέχρι την οδό Σαντοριναίου και δυτικά στα όρια του ποταμού Σύθα. Οι υπάρχουσες οδεύσεις των αγωγών ύδρευσης από αμίαντο, σιδηροσωλήνα και μαντέμι θα αντικατασταθούν από πολυαιθυλένιο. Το συνολικό μήκος των αγωγών που θα αντικατασταθούν είναι10.650 μ.Επίσης θα γίνει κατασκευή σταμπωτών δαπέδων των φθαρμένων πεζοδρομίων στα σημεία που θα γίνουν επεμβάσεις.
  2. Την εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού με ηλεκτρονική παρακολούθηση του εξωτερικού δικτύου του Δήμου μας, των πηγών, των γεωτρήσεων και των δεξαμενών του Ξυλοκάστρου, των Καρυωτίκων, του Καμαρίου και του Μελισσίου.
Είμεθα ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί σε πολύ σύντομο χρόνο, ολοκληρώνουμε το πιο σημαντικό έργο στην πόλη μας, που για πάρα πολλά χρόνια ήταν πάγιο αίτημα των κατοίκων της, για υγιεινό, ασφαλές και πόσιμο νερό.
Εξ’ ίσου σημαντικό είναι και το έργο της συλλογής νερού από τις πηγές της Αγίας Βαρβάρας και η αντικατάσταση του παλαιού και ανθυγιεινού εξωτερικού δικτύου μεταφοράς του νερού από τις πηγές προς την πόλη του Ξυλοκάστρου που κατασκευάστηκε το 2007
Με αυτά τα έργα έχουμε επάρκεια και καλή ποιότητα νερού και δικτύων. ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΖΩΗΣ