Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

ΔΕΥΑΞ - Εργασίες καθαρισμού εσωτερικά του δικτύου ύδρευσης, στην Τοπική Κοινότητα Μελισσίου