Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, «Στόχος μας η σύζευξη ευρυζωνικότητας και επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Εμφάνιση DSC_2985.jpg


Τη χρήση των νέων τεχνολογιών σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση της ευρυζωνικότητας για τη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας σε συνάρτηση με το αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου πρόταξε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης κατά τη διάρκεια της ημερίδας για την ενημέρωση των παραγωγικών φορέων για τις δυνατότητες χρηματοδότησης έργων από την Κοινωνία της Πληροφορίας, με τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου και του Προέδρου της Κοινωνίας της Πληροφορίας κ. Αντώνιου Ιωαννίδη, που έλαβε χώρα στο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013.
Απώτερος στόχος της στρατηγικής της Περιφέρειας, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, είναι η αξιοποίηση των δικτύων, όπως αυτά της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, της ΔΕΣΦΑ, του ΟΣΕ, προκειμένου να αναπτυχθεί επιχειρηματικότητα στην ευρυζωνικότητα, η οποία θα παρέχεται δωρεάν στους πολίτες, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης νέας οικονομίας.
«Πρώτιστο ενδιαφέρον έχει η προσφορά αξιοποιήσιμων και αειφόρων αποτελεσμάτων και όχι τόσο η απορροφητικότητα» σημείωσε ο κ. Τατούλης και έθεσε ως κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας του προγράμματος αυτού τη διαχείριση της κινητικότητάς τους και, το κυριότερο τη μεταφορά του κέντρου λήψης αποφάσεων στην Περιφέρεια. «Από τα σημαντικότερα προβλήματα των προγραμμάτων αυτών ήταν η πολυπλοκότητα, η πολύπλευρη διαχείριση και η έλλειψη ενιαίου μοντέλου υλοποίησής τους» ανέφερε ο Περιφερειάρχης, σημειώνοντας και την έλλειψη οράματός τους.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Γρηγοράκος από την πλευρά του δήλωσε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να καλυφθεί ο χαμένος μεταρρυθμιστικός χρόνος, με τον κρισιμότερο παράγοντα αυτής της προσπάθειας την ευρυζωνικότητα και τις νέες τεχνολογίες. «Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και η επένδυση σε τεχνολογικές εφαρμογές αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Στόχος μας είναι η παροχή ευρζωνικότητας σε πολίτες με μειωμένο κόστος, αλλά και στις επιχειρήσεις προκειμένου να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους».
Στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης οι Περιφέρειες θα έχουν τον πρώτο λόγο, σύμφωνα με τον κ. Υπουργό, προκειμένου να προσεγγίσουν το ζήτημα της ανάπτυξης και των επενδύσεων. «Η έξοδος από την κρίση δεν θα καταστεί εφικτή μόνο μέσα από τη δημοσιονομική εξυγίανση , αλλά και μέσω της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, όπου κυρίαρχο ρόλο θα πρέπει να έχουν οι Περιφέρειες».
Ο κ. Υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι πρόκειται να συσταθεί διακομματική επιτροπή για την περαιτέρω εξέλιξη του Καλλικράτη. Στο πλαίσιο αυτό ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης της περιφερειακής συνείδησης, αλλά και αλλαγής του χαρακτήρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. «Είμαι υπέρμαχος της ύπαρξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως άλλωστε συνταγματικά προβλέπεται, αλλά όχι με αυτή τη μορφή. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κομματικά διορισμένος Γενικός Γραμματέας, αλλά Διευθυντής προερχόμενος από την ιεραρχία της δομής αυτής, γιατί διαφορετικά προκύπτει πολιτική στρέβλωση» δήλωσε συγκεκριμένα ο κ. Τατούλης.
Ο Πρόεδρος της Κοινωνίας της Πληροφορίας κ. Ιωαννίδης, από την πλευρά του παρουσίασε τη δομή του προγράμματος, καθώς και τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί, αλλά και τις δράσεις που ήδη υλοποιούνται. Ο κ. Ιωαννίδης ενημέρωσε επίσης τους συμμετέχοντες ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχουν αδιάθετα 70 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα και ότι άμεσα θα επαναπροκηρυχθούν προκειμένου να αρχίσουν να υλοποιούνται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2014.
Στην ημερίδα συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Πουλοκέφαλος, οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου, Απόστολος Παπαφωτίου, ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Ιωάννης Σμυρνιώτης, ο Δήμαρχος Δυτικής Μάνης κ. Δημήτριος Γιαννημάρας, ο Δήμαρχος Επιδαύρου κ . Κωνσταντίνος Γκάτζιος, καθώς και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων.