Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

Λύση και εκκαθάριση εν λειτουργία για την «Πελοπόννησος Α.Ε.»

 

 

Την λύση και εκκαθάριση εν λειτουργία της “Πελοπόννησος” Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.

Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία, μετά την κοινή πρόταση του περιφερειάρχη, Παναγιώτη Νίκα, και του περιφερειακού συμβούλου, Νίκου Γόντικα, επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης”.

Ειδικότερα με την απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου εγκρίνει:

Τη λύση και εκκαθάριση εν λειτουργία της Πελοπόννησος Α.Ε. και τη διεξαγωγή συνολικού και σε βάθος ελέγχου.

Την αναζήτηση και την επιστροφή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου των ποσών των προγραμματικών συμβάσεων που δεν διατέθηκαν, για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου που είχε αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.

Τη μη υπογραφή άλλων Προγραμματικών Συμβάσεων με την Πελοπόννησος Α.Ε και την ύπαρξη μέριμνας ώστε κανένας εργαζόμενος να μην χάσει τη δουλειά του.

Τέλος εξουσιοδοτεί την Οικονομική Επιτροπή για τις ενέργειες που αφορούν στο θέμα, μεταξύ των οποίων και ο ορισμός δικηγόρου για την άσκηση ένδικων μέσων και νομικών ενεργειών για την προστασία των συμφερόντων της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως μετόχου στην Πελοπόννησος Α.Ε.