Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Περιφερειάρχης Πελοποννήσου «Εγγυήτρια σχέσεων ισοτιμίας και αλληλεγγύης στην Ευρώπη των Περιφερειών η Περιφέρεια Πελοποννήσου»Σχολιάζοντας το κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην Ελληνογερμανική Συνέλευση στο Ναύπλιο, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου προέβη στην κάτωθι δήλωση: 

«Πάγια θέση της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι η θεμελίωση σχέσεων ισότιμης συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ αυτοδιοικητικών φορέων μέσα στην Ευρωπαϊκή οικογένεια. Ιδιαίτερα μάλιστα σε περιφερειακό επίπεδο, η Περιφέρεια Πελοποννήσου πιστεύει στην εμβάθυνση του Ευρωπαϊκού Ιδεώδους μέσα από την Ευρώπη των Περιφερειών. Πιστεύουμε στη διαπεριφερειακή συνεργασία αμοιβαίου οφέλους, η οποία μπορεί να ενισχύσει το επίπεδο συνοχής, να δώσει λύσεις σε μείζονα προβλήματα και να δημιουργήσει δυναμικές προοπτικές για την Ευρώπη των Περιφερειών, ανεξάρτητα από την εκάστοτε πολιτική συγκυρία.
 

Με βάση τα ανωτέρω και κόντρα στην εκδήλωση κάθε μορφής λαϊκισμού, υπαγορευόμενο από συγκυριακά πρόσφορα επικοινωνιακά και μικροπολιτικά οφέλη, η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχει στις εργασίες της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης από το 2012, χωρίς ποτέ να αμφισβητηθούν τα κίνητρά της, ούτε τα αποτελέσματα των συνεργασιών που έχει αναπτύξει. Σε αυτή της την επιλογή αξίζει να σημειωθεί ότι την έχει ακολουθήσει το σύνολο σχεδόν των Δημοτικών αρχών της Πελοποννήσου. 

Έκπληκτοι διαβάσαμε την αναφορά των υπογραφόντων του καλέσματος διαμαρτυρίας στους νεκρούς των εθνικών μας αγώνων. Θα πρέπει αναμφίβολα να δείξουν περισσότερο σεβασμό στη θυσία των αγωνιστών και να μην τους εκμεταλλεύονται προκειμένου «πάνω τους» να δομήσουν επιχειρήματα, που αποκλειστικό σκοπό έχουν να εξυπηρετήσουν τα προσωπικά και μικροπολιτικά τους συμφέροντα, και ταυτόχρονα να διαψεύσουν την πολιτική τους ανεπάρκεια.

Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να οικειοποιηθεί τον αγώνα και τη θυσία τους για τους δικούς τους μικροκομματικούς σκοπούς. Οι νεκροί των εθνικών μας αγώνων δεν ανήκουν σε κανένα κόμμα και σε κανένα σφετεριστή πολιτικών ιδιοτελειών, παρά μόνο στο έθνος, στον τόπο μας, στη συλλογική μας μνήμη και στην ιστορία μας. Δεν θα επιτρέψουμε επίσης σε κανέναν που έχει στόχο να διχάσει την κοινωνία, στην προσπάθεια πολιτικής του επιβίωσης, να χρησιμοποιήσει τους νεκρούς και τη θυσία τους.

Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες εθνικές διεκδικήσεις, οι υπογράφοντες γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ευθύνη είναι αποκλειστικά και μόνο των δημοκρατικά εκλεγμένων Κυβερνήσεων. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση εκ της φύσεώς της δεν έχει καμία αρμοδιότητα σε θέματα μείζονος πολιτικής, που αφορούν τις Κυβερνήσεις».