Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η κατασκευή νοσηλευτικής μονάδας 19 κλινών στο Νοσοκομείο της Σπάρτης

 
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση του ακόλουθου έργου στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 προϋπολογισμού 2.785.200,00 €

Ειδικότερα,
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 19 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 2.785.200,00 €

Το έργο αφορά την κατασκευή νέας νοσηλευτικής μονάδας 19 κλινών η οποία αποτελείται από ένα ισόγειο κτίριο με υπόγειο. Το νέο κτίριο αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης μελέτης εκ της οποίας έχουν ήδη κατασκευασθεί τα άλλα τμήματα και είναι συμβατό με την υπάρχουσα κτιριακή δομή. Η επέκταση γίνεται σε συνέχεια του υφισταμένου κτιρίου Χ του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης και συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
1. Επέκταση νέου ισογείου κτιρίου κατά 700,00 τμ. το οποίο αποτελείται από τα κάτωθι:
3 θαλάμους ασθενών των τεσσάρων κλινών 42,00 τμ έκαστος
2 θαλάμους ασθενών των δυο κλινών 21,00 τμ έκαστος
3 θαλάμους ασθενών μονόκλινους 14,00 τμ έκαστος
3 γραφεία ιατρών και ένα εξεταστήριο 12,00 τμ έκαστο
Αίθουσα Αναμονής 40,00 τμ
Αίθουσα Συσκέψεων 15,00 τμ
Γραφείο προϊσταμένης 12,00 τμ
Αίθουσα εργασίας νοσηλευτών 16,00 τμ
Διαδρόμους και βοηθητικούς χώρους πρόσβασης και σύνδεσης με την υφιστάμενη κτιριακή δομή 140,00 τμ
Βοηθητικούς χώρους (ακάθαρτα, αποθήκες, w.c. κουζίνα κ.λ.π.)
2. Επέκταση υπογείου κατά 742,38 τ.μ., στο οποίο τοποθετείται το Μηχανοστάσιο και αποθήκες.