Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Οι νέοι πρωτοπόροι του ιντερνετ στο Meet Greece v 2.0

Είναι μια από τις ελάχιστες φορές, που έχουμε δει το Ελληνικό Δημόσιο να δηλώνει την εξωστρέφεια του και να προωθεί την νεανική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία.

Αυτό θα συμβεί μέσω του συνεδρίου που θα γίνει στις 14 και 15 Δεκεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής ( Λ. Συγγρού 103-105 Αθήνα ) με σκοπό να προωθήσει την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, τον εθελοντισμό, την δημιουργία, και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Βασικός διοργανωτής ο Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας Φίλιππος Λέντζας και στο συνέδριο μετέχουν πάνω από 70 ομιλητές απ’ όλες τις start-up επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, καθηγητές πανεπιστημίου, εκπρόσωποι τραπεζών κ.λ.π.

Αυτό που επιχειρείται είναι μια καινούργια καταγραφή αισιοδοξίας σε μια τόσο καταθλιπτική περίοδο.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη παρουσία του Joe Trippi, Campainer Κοινωνικών δράσεων και επικοινωνιακών μηνυμάτων, γκουρού της εκστρατείας των Δημοκρατικών – OBAMA.

Το συνέδριο θα χαρτογραφήσει τάσεις, ιδέες και ρεύµατα που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική κοινωνία στους χώρους της επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας, των κοινωνικών πρωτοβουλιών, του διαδικτύου.

Κατά τη διάρκεια των ηµερών του συνεδρίου πρόκειται να ανταλλαχθούν πληροφορίες, γνώσεις και καλές πρακτικές, µεταξύ νέων ενδιαφεροµένων και νέων επαγγελµατιών που έχουν καταξιωθεί στο χώρο τους, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Θα παρουσιαστούν ζωντανά παραδείγµατα νέων ανθρώπων που κατάφεραν να πρωτοπορήσουν να αναδειχθούν και να ανάγουν τις συνθήκες της κρίσης σε επιτυχείς πρακτικές.

Το «Meet Greece v 2.0» θα πραγµατοποιηθεί στο Συνεδριακό χώρο της Εθνικής Ασφαλιστικής, Λεωφ. Συγγρού 103-105, 14-15 ∆εκεµβρίου 2012, 10.00 π.µ.- 20.00 µ.µ. και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.


Ιστοσελίδα επικοινωνίας www.meetgreecev2.gr

Όλοι λοιπόν ραντεβού εκεί