Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Ορκωμοσία αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Στην κατάμεστη Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, πραγματοποιήθεικε χθες η ορκωμοσία των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων
 
Κύριος στόχος της κατεύθυνσης «Δικτυοκεντρικά Συστήματα» του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» είναι η θεωρητική και πρακτική εμβάθυνση και εξειδίκευση των φοιτητών σε θέματα ανάπτυξης δικτυοκεντρικών συστημάτων και υπηρεσιών με βάση σύγχρονες τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές. Επιπλέον, στους φοιτητές της κατεύθυνσης αυτής παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικών πιστοποιήσεων σε ευρέως χρησιμοποιούμενες από την αγορά εργασίας μεθοδολογίες και τεχνολογίες.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα αναφορικά με την απασχόλησή τους στο Δημόσιο τομέα.
Συγκεκριμένα το Πτυχίο του Τμήματος περιλαμβάνεται στα προσόντα διορισμού:
  • για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής φορέων του Δημοσίου και
  • για τον κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής εκπαιδευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.