Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Και από συμβολαιογράφους και ΚΕΠ θα διεκπεραιώνονται εργασίες της εφορίας

Και από συμβολαιογράφους και ΚΕΠ θα διεκπεραιώνονται εργασίες της εφορίας
         
Και στους συμβολαιογράφους θα μπορούν να απευθύνονται οι φορολογούμενοι για την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, καθώς η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα τους δίνει αυτή τη δυνατότητα, μέσω της επιχειρούμενης αναβάθμισης των ηλεκτρονικών της υπηρεσιών. Η ΓΓΠΣ ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία την προσαρμογή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών που λειτουργούν παραγωγικά για τις ανάγκες της παραλαβής δηλώσεων οικονομικού έτους 2012. Μεταξύ άλλων το έργο αυτό προβλέπει:
- Προσαρμογή της πιστοποίησης των φορέων του Δημοσίου, των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των συμβολαιογράφων ώστε να είναι εφικτή η λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) για λογαριασμό των πολιτών.
- Χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών του TAXISNET από τα ΚΕΠ και τους φορείς του Δημοσίου για φορολογούμενους χωρίς να απαιτούνται συγκεκριμένες αναθέσεις ή εξουσιοδοτήσεις των φορολογούμενων.
- Προσαρμογή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής της προσωρινής δήλωσης απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου, ώστε να αποδίδεται μαζί με την παρακράτηση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και η εισφορά αλληλεγγύης για φορολογικές περιόδους από 1/1/2012 και μετά.
- Προσαρμογή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο Φ1) για το έτος 2011. Η υποβολή δηλώσεων περιλαμβάνει αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες καθώς και τροποποιητικές με όλα τα μέσα υποβολής (online, offline,
batch).
- Προσαρμογή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την υποβολή δηλώσεων εισοδήματος Νομικών Προσώπων για το έτος 2012. Η Υπηρεσία Υποβολής Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων υποστηρίζει τη διαχείριση των δηλώσεων στις οποίες είναι υπόχρεοι οι φορολογούμενοι-Νομικά Πρόσωπα (ΑΕ, ΕΕ,ΟΕ, Κοινοπραξίες).

eklogika.gr