Παρασκευή 28 Απριλίου 2023

Συνεργασία Βουλής των Ελλήνων, Τραπέζης της Ελλάδος και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Απόφαση με την οποία αναθέτει στο Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής και Υπολογιστικών Οικονομικών (ΕΕΠΥΟ) του τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τη δημιουργία βάσης ενιαίων ιστορικών δημοσιονομικών δεδομένων των απολογισμών του ελληνικού κράτους της περιόδου 1833-1953 υπέγραψε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Τασούλας.  Η συνεργασία αυτή Βουλής των Ελλήνων και του ΕΕΠΥΟ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εντάσσεται στο πλαίσιο του Μνημονίου ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της Τραπέζης της Ελλάδος που υπεγράφη την 28η/6/2021.  Συγκεκριμένα η Βουλή των Ελλήνων αναλαμβάνει την επεξεργασία των εσόδων ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος την επεξεργασία των εξόδων.  Στόχος του έργου στο οποίο

τώρα εντάσσεται και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι η ανάδειξη και η ψηφιοποίηση όλων των δημοσιονομικών στοιχείων του ελληνικού κράτους από τη σύστασή του έως το 1995.  Το έργο της κατάρτισης δομημένης βάσης ιστορικών δημοσιονομικών δεδομένων των απολογισμών του κράτους με την απόφαση του κ. Τασούλα αναλαμβάνεται από το ΕΕΠΥΟ του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υπό την εποπτεία του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή και του Ιστορικού Αρχείου της Τραπέζης της Ελλάδος.  Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Κ. Τασούλας έκανε την ακόλουθη δήλωση μετά την υπογραφή της απόφασης ανάθεσης του έργου:

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που με την συνεργασία αυτή μεταξύ της Βουλής και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσω του ΕΕΠΥΟ που διακρίνεται για το υψηλό επιστημονικό και ερευνητικό του επίπεδο υλοποιούμε από κοινού έναν πρωτόγνωρο και ωφέλιμο σχεδιασμό που θα συμβάλει στην ανάδειξη, ταξινόμηση και κατανόηση των δημοσιονομικών άρα και ιστορικών εξελίξεων στη χώρα μας ανά τους αιώνες ύπαρξης του ελληνικού κράτους.  Αυτή η πολύτιμη ερευνητική δουλειά που θα ολοκληρωθεί σε πέντε φάσεις συνολικής διάρκειας 18 μηνών θα είναι εν συνεχεία ελεύθερα διαθέσιμη στην επιστημονική κοινότητα και στο ευρύτερο κοινό προσφέροντας πρωτότυπο υλικό για την έρευνα της ελληνικής ιστορίας επάνω στα αναλυτικά δημοσιονομικά μεγέθη του ελληνικού κράτους».​

Γραφείο Τύπου & Κοινοβουλευτικής Πληροφόρησης