Παρασκευή 28 Απριλίου 2023

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Υποψήφιος Βουλευτής Κορινθίας με τη Ν.Δ. Χρίστος Δήμας περιοδεύει σε χωριά της Δυτικής Κορινθίας

 https://scontent.fath3-3.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/343318230_1226369854705892_8439621722554847578_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=S6Z8CX9nHHoAX8-RRli&_nc_ht=scontent.fath3-3.fna&oh=00_AfCKVjj1dpeuhzAJVKnalYVyjFzHFWY13Xlc14ar57Shiw&oe=64504F5E