Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου...      
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Λουτράκι  5/2/2016
          ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                    Αριθμ. Πρωτ.: 1874
                     ΔΗΜΟΣ
     ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
    ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
       ---------------------------

            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 11η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 5:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  των κατωτέρω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:


1.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στην 3η τουριστική έκθεση Grekland Panorama, που θα πραγματοποιηθεί στη Στοκχόλμη Σουηδίας (12-14/2/2016). Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου. Διάθεση πίστωσης.

2.Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2016.

3.Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 250/2015 Α.Δ.Σ. Τροποποίηση ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου.

4.Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2016-2017.

5.Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή παραλαβής εργασιών του Δήμου, για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Π.Δ. 28/80.

6.Χορήγηση ή μη στον κ. ΠΕΠΕ Κων/νο θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Σπυρογιαννάκη Μελέτη 12 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

7.Χορήγηση ή μη στον κ. ΚΟΝΤΗ Νικόλαο άδειας απότμησης πεζοδρομίου, έμπροσθεν ιδιοκτησίας του επί της οδού Γ. Λέκκα 3 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

8.Έγκριση ή μη “εισόδου - εξόδου” οχημάτων επί δημοτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” στη θέση “Λαγούμι” Κυρα - Βρύσης.

9.Έγκριση ή μη κυκλοφοριακής σύνδεσης (τύπου Δ) των εγκαταστάσεων της υπεραγοράς “ΣΠΑΚ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.” με την Ε.Ο. Λουτρακίου – Περαχώρας (περιοχή “Φούσα” Περαχώρας).

10.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας, για το διάστημα 1/7/2000 – 30/6/2003, επονόματι ΚΩΤΣΑΛΕΝΗ Ντάνας.

11.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Ισθμίας, για το διάστημα 1/1/2003 – 30/6/2003, επονόματι ΦΡΑΓΚΟΥ Μοδέστου.

12.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων, ετών 2004 & 2006, στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι ΚΑΤΡΑ Ευφροσύνης.

13.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων  διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών.

14.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, ετών 2002 – 2003, επονόματι ΠΑΠΑΔΑ Στ. Γεωργίου.

15.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών Νεκροταφείου & επαναβεβαίωση αυτών, καθώς και προστίμων ΚΟΚ στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΝΟΚΑ Βασιλείου & ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ Ιωάννη αντίστοιχα.

16.Επιστροφή ποσού από δημοτικό φόρο και τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, ετών 2000 – 2003, στην εταιρεία SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

17.Έγκριση δαπανών μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας. Διάθεση πίστωσης.

18.Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων Δημάρχου. Διάθεση πίστωσης.


                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
        
                                                               ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης