Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Η «ακτινογραφία» του ελληνικού Δημοσίου: Πώς κατανέμονται οι υπάλληλοι ανά υπουργείο – Νέα «συρρίκνωση» προσωπικού

Πλήρη στοιχεία για την κατανομή του προσωπικού που στελεχώνει την ελληνική Δημόσια Διοίκηση έχει δώσει στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναρτώντας στην «Απογραφή» τους αριθμούς των δημοσίων υπαλλήλων που απασχολούνται στις δημόσιες υπηρεσίες και μισθοδοτούνται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου, το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, ανέρχεται στους 573.958 εργαζόμενους για το μήνα Μάρτιο του 2015, οπότε και αναφέρεται η πιο επικαιροποιημένη εκδοχή των στοιχείων.
Το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων εμφανίζεται σε περαιτέρω μείωση συγκριτικά με τα στοιχεία του 2014. Η ίδια φθίνουσα πορεία ως προς τον αριθμό των εργαζομένων παρατηρείται και εντός της διάρκειας του 2015 (δείτε πίνακα παρακάτω).
Υπενθυμίζεται ακόμη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε παρουσιάσει οι aftodioikisi.gr, οι δημόσιοι υπάλληλοι το Νοέμβριο του 2014, ανέρχονταν στους 579.164.
Η σημερινή κατανομή των κρατικών λειτουργών ανά υπουργείο και τους φορείς που αυτά εποπτεύουν είναι η εξής:
Τακτικό Προσωπικό:
Κυβερνητικοί – Πολιτειακοί Φορείς: 110
Βουλή: 1.713
Ανεξάρτητες Αρχές: 1.743
Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας / Γ.Γ. Μέσων Ενημέρωσης: 416
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας &Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 15.745
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: 86.955
Υπουργείο Εξωτερικών: 1.921
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 16.357
Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 65.564
Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού: 14.471
Υπουργείο Οικονομικών: 14.896
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας: 2.949
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων: 178.464
Υπουργείο Υγείας: 78.814
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: 6.788
ΟΤΑ: 81.260
Αργία: 914
Κινητικότητα: 4.411
Μετακινήσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί: 1.007
ΣΥΝΟΛΟ: 573.958
Λοιπές κατηγορίες:
Ορισμένου Χρόνου – Συμβάσεις Έργου – Ωρομίθιοι: 64.230
Μετακλητοί: 1.125
ΣΥΝΟΛΟ: 65.355
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε την εξέλιξη των μεγεθών του ανθρώπινου δυναμικού του ελληνικού δημοσίου, στη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2015:
aktinografia dimosiou a trimino 2015