Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Πρόσκληση για συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης 25/5/2015

http://2.bp.blogspot.com/-wGVBSJwkS6Y/VKU5u9oGNNI/AAAAAAAA8dw/qF2wS17Zsrc/s1600/2.jpg

ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου  Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, στις 25 Μαίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα :
  1. Εισήγηση επί της ένστασης των Γεωργίου Β. Σακελλαρίου,Νικολάου Β.Σακελλαρίου, Θεώνης συζ.Ευγενίου Μακρή για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου μεταξύ Ο.Τ.5 και Ο.Τ.6 πόλεως Ξυλοκάστρου.
  2. Αίτημα κ.Κων/νου Γιαννακούλια για οριοθέτηση δρόμου ήπιας κυκλοφορίας εντός της πλατείας του οικισμού Συκιάς της τοπικής κοινότητας Συκέας.
  3. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Τ.Κ.Λυκοποριάς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ