Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας             EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                  ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                
                               ΔΗΜΟΣ                                                                                           
    ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-  ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ                                         

               ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

           ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την   29η   Μαΐου  2015, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

   1) Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ( ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ) , στην υπό σύσταση εταιρεία « Π.ΤΣΑΚΩΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ. 85, επί της οδού Πέϊν 10, στο Λουτράκι.

    2Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης Κ.Υ.Ε. ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ( ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ), στον κ. ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ελ.Βενιζέλου 20, στο Ο.Τ. 92, στο Λουτράκι.

3.      Χορήγηση ή μη ανανέωσης άδειας και παράτασης ωραρίου, λειτουργίας μουσικών οργάνων ετήσιας διάρκειας, εντός του Κ.Υ.Ε. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ, στην κα ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ, το οποίο λειτουργεί επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 9, στο Λουτράκι.                                                                                                                    ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ

                                                                                                                  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
   Δημοτικής Κοινότητας
 Λουτρακίου-Περαχώρας