Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
    ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                            
                Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
             ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                                                   
     

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  29η  Mαΐου 2015, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των  κατωτέρω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Εισήγηση επί της αναμόρφωσης δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

2.Διάθεση πιστώσεων  δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
3.Γνωμοδότηση επί του καθορισμού τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Γεωργίου Παντελέου του Ελευθερίου  κατά Δήμου.
5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Δημητρίου Παππά του Αθανασίου κατά Δήμου.
6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής της ΄΄Ασημάκης Ν. – Κυριακόπουλος Μ. Ο.Ε.΄΄ κατά Δήμου.
7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής της ΄΄Δ. Κουτρούλιας & ΣΙΑ Ε.Ε.΄΄ κατά Δήμου.
                                                                          Ο  Πρόεδρος

                                                                                 Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος       
                                                                                            Δήμαρχος