Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

ΔΕΥΑΞΕ - Επείγουσα ειδοποίηση - Διακανονισμοί

ΔΕΥΑΞΕ - Επείγουσα ειδοποίηση - Διακανονισμοί Σύμφωνα με τον Νόμο 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.3.2015 τεύχος Α΄) και την υπ’ αρ. 22/01.04.2015 απόφαση του Δ. Σ. της ΔΕΥΑ Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.  
Οι ανεξόφλητες οφειλές μπορούν να διακανονισθούν: έως 100 δόσεις, με ελάχιστη δόση 20€ και μεγάλη μείωση τόκων (ανάλογα το ποσό). Καταληκτική ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στον διακανονισμό η 26/5/2015. Πληροφορίες και αιτήσεις στα γραφεία της ΔΕΥΑΞΕ.