Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα την «Αναβίωση της Κλασικής Ολυμπιάδας»

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες
 1.  Ιστορία της Κλασικής Ολυμπιάδας
 2.  Κλασικοί και σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες
 3.  Αναβίωση της κλασικής Ολυμπιάδας και Εκπαίδευση
 4.  Κλασική Ολυμπιάδα και Τουρισμός
 5.  Ενδεικτικά σχέδια δραστηριοτήτων και διδακτικών σεναρίων για την αναβίωση της κλασικής Ολυμπιάδας
 6.  Προτάσεις για την αναβίωση της κλασικής Ολυμπιάδας
  • Προτάσεις για την αναβίωση του αθλητικού μέρους
  • Προτάσεις για την αναβίωση του πολιτικού μέρους
  • Προτάσεις για την αναβίωση του πολιτιστικού μέρους
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις ενδεικτικές θεματικές ενότητες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα   http://www.classicolympics.gr

Γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.
Δηλώσεις συμμετοχής εισηγητών
Οι ενδιαφερόμενοι εισηγητές θα πρέπει να στείλουν μέχρι τις 20 Μαΐου 2015 αίτηση συμμετοχής online στο http://www.classicolympics.gr (Απαραίτητα για όλους τους εισηγητές).
Οι ανακοινώσεις θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου μόνο εφόσον παρουσιαστούν κατά τις εργασίες του Συνεδρίου
Περισσότερες πληροφορίες και προδιαγραφές συγγραφής των ανακοινώσεων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα http://www.classicolympics.gr
Δηλώσεις συμμετοχής ακροατών
Γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://www.classicolympics.gr.
 Στους σύνεδρους θα χορηγηθούν:
 1. Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου
 2. Υλικό Συνεδρίου
 3. Παρακολούθηση των επιστημονικών ανακοινώσεων
 4. Βεβαίωση Συμμετοχής στο Συνέδριο
 5. Πρακτικά Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (download από το internet μετά τη λήξη του συνεδρίου, με κωδικό πρόσβασης που θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες).
Εγγραφή εισηγητών 50€, εγγραφή ακροατών 20€
Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή ακροατών και εισηγητών είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα http://www.classicolympics.gr
Διοργάνωση:Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών  http://www.classicolympics.gr