Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Αντιπυρική προστασία στον Πευκιά Ξυλοκάστρου

http://3.bp.blogspot.com/-LZpLWES6rGM/UyDB9-aRHwI/AAAAAAAABgQ/ooxCfaDoFEk/s1600/%25CE%259E%25CE%25A5%25CE%259B2.jpg
Δημοπρατείται στις 3 Ιουνίου το έργο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΕΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ", προϋπολογισμού 327.864,00€ με ΦΠΑ 23%, από πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης – «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013».
Πρόκειται για πολύ σημαντικό έργο για την προστασία του δάσους από τον μεγαλύτερο κίνδυνο που το απειλεί, αυτόν της πυρκαγιάς.
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 365 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.