Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.) :Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ στη

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.) ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα ενός (1) ατόμου – εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικότητας ΠΕ Ειδικού Δημιουργικής Απασχόλησης για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», στο «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου)».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης στο Δημαρχείο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης (Δ/νση: Λ. Φραντζή 2, Τ.Κ. 20400 – Ξυλόκαστρο, τηλ. 27433-60228) στον κ. Δεκούση Γεώργιο ή κ. Μανδελιά Παναγιώτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 20-2-2014 έως 1-3-2014.
Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση της ανακοίνωσης
Συνημμένα αρχεία: Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.