Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Δημόσιο: Ποιοι φορείς ελέγχονται για την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου (λίστα)

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας διαβίβασε στη Βουλή τον κατάλογο των φορέων στους οποίους πραγματοποιείται έλεγχος για την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου.
Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν έπειτα από ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Ανδρέα Ψυχάρη με την οποία καλούσε τον υπουργό Οικονομικών να ενημερώσει τη Βουλή ποια υπουργεία και υπηρεσίες δεν έχουν εφαρμόσει ή εφάρμοσαν επιλεκτικά το ενιαίο μισθολόγιο. Αντίστοιχη ερώτηση είχαν απευθύνει στο υπουργείο και 20 ακόμη βουλευτές της ΝΔ, με επικεφαλής την Ασημίνα Σκόνδρα, ζητώντας να ενημερωθούν για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος.

Στις έγγραφες απαντήσεις που διαβιβάστηκαν στη Βουλή στις 2 Δεκεμβρίου αποκαλύπτεται ότι στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων εκκρεμεί πλήθος υποθέσεων παλιών και νέων που σχετίζονται με αιτήματα ελέγχου μισθοδοσίας. Οι βουλευτές ενημερώνονται επίσης ότι από την ίδια Διεύθυνση έχουν διενεργηθεί δύο σχετικοί έλεγχοι (στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΕ και τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας), τα πορίσματα των οποίων μετά την οριστικοποίηση τους θα διαβιβαστούν αρμοδίως.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κάνει επίσης γνωστό ότι, στις 30 Οκτωβρίου του 2013, με έγγραφό του ζήτησε από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες ώστε να μην υπάρχουν ενδοιασμοί σχετικά με την πλήρη εφαρμογή των κείμενων μισθολογικών διατάξεων. Οι φορείς που ελέγχονται είναι, στην πλειονότητα τους, ανεξάρτητες Αρχές. Ανάμεσα τους είναι και η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Ειδικότερα, έλεγχος διενεργείται στους εξής φορείς:
ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού)
ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων)
ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας)
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
ΕΣΡ (Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης)
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
Επιτροπή Ανταγωνισμού
Συνήγορος του Πολίτη
Εθνική Αναλογιστική Αρχή
Συνήγορος του Καταναλωτή
Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Ανώτατη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου
Ελληνική Στατιστική Αρχή
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων
Αρχή Συντονισμού Πτήσεων.
Όπως εξηγεί ο κ. Σταϊκούρας, για τους ανωτέρω φορείς διενεργείται ήδη έρευνα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των μισθολογικών διατάξεων από την αρμόδια 22η Διεύθυνση Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σε περίπτωση δε που από την ανωτέρω έρευνα προκύψουν σχετικά ευρήματα, θα εξεταστεί από την Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων, αρμοδίως, η διενέργεια ελέγχου στους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις φορείς.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών αναφέρειότι οι έλεγχοι που έγιναν το 2013 στις αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, επέφεραν θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Πέραν δε του οικονομικού αποτελέσματος που προκύπτει από την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σημαντικό αποτέλεσμα επιφέρει και η διακοπή των μη σύννομων πληρωμών η οποία επιφέρει μείωση της δαπάνης του κρατικού προϋπολογισμού των οικείων ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ, καθώς και η εφεξής συμμόρφωση των εν λόγω φορέων.
Οι βουλευτές ενημερώνονται και για την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει το 2014 στην τακτική συλλογή και επεξεργασία μισθολογικών δεδομένων από όλους τους φορείς του Δημοσίου και την παρακολούθηση της εξέλιξης των αντίστοιχων μισθολογικών δαπανών.

aftodioikisi.gr