Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Τι αλλάζει με το πολυνομοσχέδιο σε φορολογία, δημόσιο, υγεία, εκπαίδευση, εργασία

Όλο το πολυνομοσχέδιο, Τι αλλάζει  Φόρο Εισοδήματος , ΟΤΑ,  διαθεσιμότητα,  κινητικότητα,  κατάργηση δημοτικών αστυνομικών, τις νέες διαδικασίες του ΑΣΕΠ, κ.α

Το ονόμασαν «πολυνομοσχέδιο» διότι πίσω από τον τίτλο «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,  κρύβει σε κάθε άρθρο ξεχωριστά την ανατροπή δεδομένων που αλλάζουν άρδην τη ζωή δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων. Το ψηφισθέν τελικά πολυνομοσχέδιο, με όλες τις αλλαγές που επήλθαν κατά τη συζήτηση στη Βουλή περιλαμβάνει σε κεφάλαια των άρθρων του το Φόρο Εισοδήματος , θέματα ΟΤΑ, τη διαθεσιμότητα, την κινητικότητα, την κατάργηση των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων, των εκπαιδευτικών, τις νέες διαδικασίες του ΑΣΕΠ, τον κατώτατο μισθό, άρθρα που αφορούν τους ιατρούς, τους φαρμακοποιούς, τους φυσιοθεραπευτές,  τη δικαιοσύνη κ.α.
Αναλυτικότερα:

Δείτε παρακάτω σε ποια κεφάλαια και άρθρα εντάσσονται τα πλέον συζητημένα θέματα και πατήστε εδώ για να αναζητήσετε κατ΄ άρθρο τι ακριβώς προβλέπεται με το ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο.
Το περιεχόμενο του πολυνομοσχεδίου
-ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ με υποενότητες για:
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (Εξαρτώμενα μέλη, παροχές σε είδος , απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις , φορολογικός συντελεστής, μείωση φόρου εισοδήματος, πρόσθετες μειώσεις φόρου για εξαρτώμενα μέλη, μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες, μειώσεις φόρου για δωρεές, πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα).
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες κ.α)
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Στο άρθρο 76 για θέματα Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
Στο Άρθρο 80 για την κατάργηση ειδικότητας σχολικών φυλάκων
Στο Άρθρο 81 για την κατάργηση θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας

-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Στο Άρθρο 82 για την κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 Στο Άρθρο 89, διατάξεις για τις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π.
Στο  Άρθρο 90, η Διαθεσιμότητα
Στο Άρθρο 91, η Κινητικότητα

-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στο Άρθρο 95,  για τις Ποινές φαρμακοποιών και κατόχων άδειας κυκλοφορίας  σκευασμάτων
Στο Άρθρο 96, ποινές συμβεβλημένων ιατρών και παρόχων υπηρεσιών υγείας
Στο Άρθρο 97, ποινές συμβεβλημένων φυσιοθεραπευτών
Στο Άρθρο 98, Ποινές ιατρών Ε.Σ.Υ.
Στο Άρθρο 99, για τα Πειθαρχικά Συμβούλια Ιατρικών Συλλόγων

Στο  Άρθρο 100 για την εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής

-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Στο Άρθρο 101, για το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)
Στο Άρθρο 103, διατάξεις για τον κατώτατο μισθό και τη διαβούλευση

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Στο Άρθρο 105, για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

eklogika.gr