Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

Πέτρος Τατούλης: Οι Περιφέρειες διεκδικούν την ευθύνη αυτοδιαχείρισης ολόκληρου του προγράμματός τους
DSC_2226.jpg

«Οι Περιφέρειες διεκδικούν την ευθύνη αυτοδιαχείρισης ολόκληρου του προγράμματός τους και αυτό θέλω να γίνει γνωστό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, για τους πόρους της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020, κατά τη διάρκεια σύσκεψης με τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Νικόλαο Χρυσάνθου, τη Θεματική Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης κα Κωνσταντίνα Νικολάκου, την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και εκπρόσωπο της Ειδικής Γραμματείας για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και εξετάστηκαν όλες οι λεπτομέρειες τριών πρωτοπόρων δράσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε εθνικό επίπεδο, η σύσταση του Περιφερειακού Ταμείου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και το πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αποκατάσταση όλων των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«Με την πρωτοβουλία μας για τη σύσταση ενός περιφερειακού ΕΤΕΑΝ ενεργοποιούμε πολυπεριφερειακά αντανακλαστικά για παρεμβάσεις στην οικονομία με σκοπό την στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας. Την πρωτοβουλία μας αυτή υιοθετούν ολοένα και περισσότερο και οι υπόλοιποι Περιφερειάρχες της χώρας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και τόνισε ότι «σύμφωνα με τη λογική του εφικτού» θέτουμε ως βασική στόχευση τη σωτηρία των βιώσιμων επιχειρήσεων, που απειλούνται από την αδυναμία του δημοσίου.
Οι βασικότερες δράσεις του ταμείου θα είναι η παροχή εγγυήσεων και μικροδανείων, προκειμένου να τονωθεί η ρευστότητα στην αγορά, με συνεπαγόμενα θετικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της ανεργίας και της κοινωνικής συνοχής, καθώς η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι οικογενειακές, χωρίς ωστόσο να αποκλεισθεί η δυνατότητα επιχορηγήσεων για νέες επενδύσεις.
«Το ζητούμενο την παρούσα δύσκολη χρονική στιγμή δεν είναι τόσο το διαθέσιμο ποσό χρημάτων, αλλά τα νέα εργαλεία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να άρουμε τις αιρεσιμότητες της χώρας, οι οποίες ευθύνονται εν πολλοίς για την υφεσιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας. Τα δημοσιονομικά προβλήματα θα αποτελούν την κύρια ενασχόληση της κεντρικής κυβέρνησης για πολλά ακόμη χρόνια. Οι πρωτοβουλίες αντίθετα σε περιφερειακό επίπεδο είναι αυτές που θα λειτουργήσουν με αναπτυξιακή προοπτική για τη χώρα και αυτές θα πρέπει ολοένα και περισσότερο να εμπιστεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι λοιπές δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημείωσε με έμφαση ο Περιφερειάρχης.
Η νέα προγραμματική περίοδος 2014 -2020 θα στηριχτεί ιδιαίτερα πάνω στους άξονες της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της έξυπνης εξειδίκευσης, αρχές οι οποίες, σύμφωνα με τον κ. Τατούλη, υιοθετούνται πλήρως στο Περιφερειακό Ταμείο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Ο κ. Χρυσάνθου από την πλευρά του δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά την πρωτοβουλία αυτή της Περιφέρειας Πελοποννήσου και σημείωσε την ανάγκη να υιοθετηθεί η πρακτική αυτή και στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας προκειμένου οι δράσεις αυτές να λειτουργούν σύμφωνα με περιφερειακή λογική «εφόσον εσείς ξέρετε τα προβλήματα καλύτερα και συνεπώς μπορείτε να το εξειδικεύσετε καλύτερα».
Αναφορικά με το νέο αναπτυξιακό νόμο ο Περιφερειάρχης έθεσε ως κρίσιμο ζήτημα τη θέσπιση βασικών οριζόντιων αρχών για το σύνολο της χώρας, με την εξασφάλιση ταυτόχρονα της δυνατότητας εξειδίκευσής του από κάθε Περιφέρεια σύμφωνα με τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Αναφορικά με τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και τη συνεισφορά τους στην αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας ο Περιφερειάρχης σημείωσε ότι «είναι ο τέταρτος χρόνος ύφεσης της χώρας και οι τράπεζες δεν έχουν κάνει τίποτα για τον εξορθολογισμό της αγοράς. Έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί χωρίς να υπάρχουν ρήτρες συμβολής τους στον τομέα ανάπτυξης».

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Όσον αφορά το διεθνή διαγωνισμό για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων ο Περιφερειάρχης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι άμεσα θα εκχωρηθούν οι αναγκαίοι πόροι από το ΕΠΠΕΡΑΑ και ότι μέσα στο Δεκέμβριο θα προκηρυχθούν τα τεύχη δημοπράτησης της τελικής φάσης.
«Με το διαγωνισμό μας εξασφαλίζουμε την ολική και οριστική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, με το μικρότερο δυνατό κόστος για τον πολίτη, με πολιτικές αποκατάστασης των πληγών που υπάρχουν μέχρι σήμερα και με δημιουργία συνθηκών αποτροπής δημιουργίας μιας νέας μαύρης οικονομίας των σκουπιδιών» τόνισε ο Περιφερειάρχης και πρόσθεσε ότι «με τον τρόπο αυτό κατακτούμε μεθοδικά το στόχο να καταστεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου Ευρωπαϊκή Περιφέρεια, πρότυπο της αειφορίας.
Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, ο διαγωνισμός ενσωματώνει πολύ σημαντικές καινοτομίες, όπως την αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα εφόσον αποτελεί το πρώτο έργο ΣΔΙΤ στην Ελλάδα τέτοιου μεγέθους, με χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ και την υιοθέτηση του ανταγωνιστικού διαλόγου που επίσης εφαρμόζεται στην Ελλάδα για πρώτη φορά.
«Το έργο δεν θα αποτελέσει γέφυρα για την επόμενη προγραμματική περίοδο, αλλά θα έχει ολοκληρωθεί μέσα σε αυτή την προγραμματική περίοδο, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2015» δήλωσε ρητά ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για αποκατάσταση των 82 ΧΑΔΑ που υπάρχουν στην επικράτειά της, με τελικό σκοπό την απόδοσή τους ξανά στους πολίτες. Παρουσιάστηκε, τέλος, η πρωτοβουλία της Περιφέρειας για αξιοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου μέσω ΣΔΙΤ, για τουριστικούς και εμπορικούς σκοπούς και η ενεργοποίηση του προγράμματος Jessica.